TŠC Maribor vabi na usposabljanje zaposlenih oseb

TŠC Maribor – Vabi na usposabljanje zaposlenih oseb Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Spoštovani člani, delodajalci!

V jesenskem delu TŠC Maribor znova razpisuje programe usposabljanja za zaposlene osebe, ki se izvajajo v okviru operacije »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«.

Usposabljanje je brezplačno in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanje se bo  izvajalo v naslednjih programih:

1. Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku (nemški ali angleški jezik),

2. Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO) za delavce tehnične stroke in

3. Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki.

V usposabljanje se lahko vključijo osebe, ki so:

zaposlene oziroma samozaposlene,

starejše od 45 let in

imajo manj kot štiriletno oz. dokončano štiriletno srednjo šolo (do V. stopnje izobrazbe).

Več o usposabljanju in vpisni list najdete na spodaj navedenih povezavah:

VABILO za delodajalce Maribor 

VPISNI LIST TSC

TŠC Maribor – Vabi na usposabljanje zaposlenih oseb Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc

Spoštovani člani, delodajalci!

V jesenskem delu TŠC Maribor znova razpisuje programe usposabljanja za zaposlene osebe, ki se izvajajo v okviru operacije »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«.

Usposabljanje je brezplačno in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Usposabljanje se bo  izvajalo v naslednjih programih:

1. Osnovna komunikacija s poudarkom na strokovnem tujem jeziku (nemški ali angleški jezik),

2. Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO) za delavce tehnične stroke in

3. Tehniška dokumentacija in meritve v tehniki.

V usposabljanje se lahko vključijo osebe, ki so:

zaposlene oziroma samozaposlene,

starejše od 45 let in

imajo manj kot štiriletno oz. dokončano štiriletno srednjo šolo (do V. stopnje izobrazbe).

Več o usposabljanju in vpisni list najdete na spodaj navedenih povezavah:

VABILO za delodajalce Maribor 

VPISNI LIST TSC