Teritorialna organiziranost

Poleg Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je v Sloveniji še 62 območnih obrtno-podjetniških zbornic, ki skupaj tvorijo obrtno-podjetniški zbornični sistem. Območne obrtno-podjetniške zbornice vključujejo vse tiste obrtnike, katerih obratovalnice imajo sedež na njihovem območju, poleg teh pa tudi prostovoljne člane s svojega območja. Tudi območne obrtno-podjetniške zbornice vodijo obrtniki funkcionarji prostovoljno. Imajo lastne poslovne prostore, večina obrtne domove.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je po številu prostovoljnih članov največja izmed vseh 62 območnih zbornic (OOZ) v Sloveniji. Deluje na območju naslednjih občin: deluje na področju občin: Maribor, Duplek, Rače – Fram, Starše, Hoče – Slivnica in Miklavž na Dravskem polju.
S sklepom Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije se območne obrtne zbornice interno povezujejo po regijah. V podravsko regijo se tako združujejo naslednje OOZ: Maribor, Ruše, Pesnica, Ptuj, Slovenska Bistrica in Lenart.

Navedeno povezovanje OOZ Maribor dosledno dnevno upošteva pri zastopanju interesov članov navedenih OOZ napram lokalnim oblastem ter regionalnim institucijam. Regijsko povezovanje in sodelovanje je posebej izpostavljeno pri delu strokovnih sekcij OOZ Maribor na različnih področjih.