Upravni odbor je izvršilni organ skupščine zbornice in ima do trinajst (13) članov iz vrst članov zbornice skladno s Statutom OOZ Maribor.

Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za sestavo le tega.

Izmed članov upravnega odbora predsednik mandatar predlaga 2 (dva) podpredsednika za opravljanje določenih nalog v skladu s Poslovnikom o delu upravnega odbora. Podpredsednik upravnega odbora je istočasno tudi podpredsednik zbornice. Mandatar je po izvolitvi pri sestavi članov upravnega odbora praviloma dolžan upoštevati zastopanost sekcij in po možnosti tudi občin. Sekretar zbornice je 14. član upravnega odbora po svojem položaju.

Člani Upravnega odbora OOZ Maribor za mandatno obdobje 2022 – 2026:

MARKO GORJAK, predsednik – Orodjarstvo Gorjak d.o.o., Ljubljanska c. 102, Rače
ALEŠ PULKO, podpredsednik – Podjetniško in poslovno svetovanje, Aleš Pulko s.p., Zg. Duplek 40, Spodnji Duplek
SMILJAN ŠKARICA, podpredsednik – MEDULA d.o.o., Ulica talcev 1, Maribor
SAŠA KOVAČEV – član, KOVEČEV SAŠA – ČEVLJARSTVO, Vodnikov trg 6, Maribor
HELENA KREVH ZOREC, članica – Neonart d.o.o., Zagrebška c. 20, Maribor
DUŠAN FIDLER, član – Splošno mizarstvo Dušan Fidler s.p., Ul. Roberta Kukovca 41, Maribor
DEJAN ROJKO, član – Cvetličarna Zvonček, Dejan Rojko s.p., Vrablova ul. 6, Maribor
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT, članica – Psihodinamika odnosov, Mojca Lubanjšek Pehant, s.p., Zgornje Hoče 3J, Hoče
NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ, članica – Foto Tatjana d.o.o., Partizanska c. 11, Maribor
TADEJ VIDOVIČ, član – MEGALOS d.o.o., Lahova ulica 42, Maribor
SIMON ŠTRANCAR, član – SparkLPG d.o.o., Ulica Škofa Makismiljana Držečnika 6, Maribor
ALJAŽ SAHORNIK, član –  Aljaš Sahornik s.p. – Programiranje spletnih rešitev, Klinetova ulica 14, Maribor
TJAŠA LAMOT, članica – Lamot d.o.o., Ul. Svobode 13, Miklavž na Dravskem polju