Vabilo na seminar: Čezmejno izvajanje storitev in davki po 1. 1. 2018 | 8. januar 2018; 13:00-16:00 | OOZ Maribor

Vabilo na seminar: Čezmejno izvajanje storitev in davki po 1. 1. 2018 | 8. januar 2018; 13:00-16:00 | OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

PROGRAM:

12:45 Sprejem udeležencev

13:00 Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev:

 • pridobitev A1 potrdila
 • vpliv na razmejevanje med napotitvami in službenimi potmi

Novela ZDoh-2S:

 • nova pravila glede povračil stroškov napotenim delavcem
 • osebnosti za prevoznike v mednarodnem cestnem prometuposebna davčna osnova
 • prikaz izračuna davčne obveznosti (simulacija plačilne liste v Sloveniji)
 • kaj pa poročanje na REK obrazcih

16:00 Zaključek seminarja

PREDAVATELJICA: ga. Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

KOTIZACIJA: člani 10,00 € (z DDV)*, nečlani 100,00 € (z DDV).

*velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Ob prijavi priložite dokazilo o plačilu kotizacije.

Pri prijavi dveh ali več oseb iz iste organizacije nudimo 20 % na celoten znesek.

Sklad za izobraževanje Maribor za člane vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

Pisna odjava poslana na e-naslov:  urska.rafolt@ozs.si  je možna  do petka, 5.1.2018  do 12. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (priprava gradiva, administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB) Sklic: 300 – davčna številka. Namen plačila: seminar obrazec A1 in davki.

PRIJAVA:

na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki

spletna prijava: TUKAJ *

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest do PETKA, 5. januarja 2018 do 12:00 ure.

* ob prijavi priložite dokazilo o plačilu kotizacije (urska.rafolt@ozs.si).

Vljudno vabljeni!

Vabilo na seminar: Čezmejno izvajanje storitev in davki po 1. 1. 2018 | 8. januar 2018; 13:00-16:00 | OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

PROGRAM:

12:45 Sprejem udeležencev

13:00 Novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev:

 • pridobitev A1 potrdila
 • vpliv na razmejevanje med napotitvami in službenimi potmi

Novela ZDoh-2S:

 • nova pravila glede povračil stroškov napotenim delavcem
 • osebnosti za prevoznike v mednarodnem cestnem prometuposebna davčna osnova
 • prikaz izračuna davčne obveznosti (simulacija plačilne liste v Sloveniji)
 • kaj pa poročanje na REK obrazcih

16:00 Zaključek seminarja

PREDAVATELJICA: ga. Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje d.o.o. Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani, trenutno pa se izobražuje na magistrskem študiju delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava.

KOTIZACIJA: člani 10,00 € (z DDV)*, nečlani 100,00 € (z DDV).

*velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Ob prijavi priložite dokazilo o plačilu kotizacije.

Pri prijavi dveh ali več oseb iz iste organizacije nudimo 20 % na celoten znesek.

Sklad za izobraževanje Maribor za člane vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

Pisna odjava poslana na e-naslov:  urska.rafolt@ozs.si  je možna  do petka, 5.1.2018  do 12. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (priprava gradiva, administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB) Sklic: 300 – davčna številka. Namen plačila: seminar obrazec A1 in davki.

PRIJAVA:

na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki

spletna prijava: TUKAJ *

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest do PETKA, 5. januarja 2018 do 12:00 ure.

* ob prijavi priložite dokazilo o plačilu kotizacije (urska.rafolt@ozs.si).

Vljudno vabljeni!