SEMINAR: Obrazec A1 po spremembah 1.1.2018 | 5. december 2017; 13:00-16:00

SEMINAR: Obrazec A1 po spremembah 1.1.2018

PRIJAVA:

spletna prijava: tukaj. *

* ob prijavi priložite dokazilo o plačilu kotizacije (urska.rafolt@ozs.si).

Vabilo v Pdf, tukaj.

SEMINAR: Obrazec A1 po spremembah 1.1.2018

PRIJAVA:

spletna prijava: tukaj. *

* ob prijavi priložite dokazilo o plačilu kotizacije (urska.rafolt@ozs.si).

Vabilo v Pdf, tukaj.