Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto

Sporočilo za podjetja! Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Prvi vavčerji bodo objavljeni že januarja letos!

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019!

SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:

1. Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem,

da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev,

materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa

za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu,

na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri

poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine

povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov,

zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.

MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov,

povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

Predvidoma februarja se načrtuje objava vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji

SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti slovenskih podjetij in razvoju slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:

  • tržne raziskave,
  • udeležba MSP v izhodnih gospodarskih delegacijah,
  • srečanja B2B (business to business) v tujini in druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,
  • aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih forumih/ konferencah/kongresih,
  • skupinski sejemski nastopi.

Objava javnih pozivov

SPS bo javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.

Načrtovan E-VAVČER kot način prijave v prihodnje

SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev,ki vam bodo omogočili celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.

Sporočilo za podjetja! Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP) – t.i. VAVČERJE. MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Prvi vavčerji bodo objavljeni že januarja letos!

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:

SPS bo javne pozive za vavčerje z različnimi vsebinami objavljal postopoma. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev bodo upravičeni od 1. 1. 2019 dalje, zato MSP predlagamo, da si shranijo dokazila (izbira izvajalca, računi, potrdila o plačilu itd.), ki bi jih želela uveljavljati, in po objavi javnega poziva oddajo vlogo.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril, ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Prvi vavčerji se načrtujejo predvidoma 25. 1. 2019!

SPS bo najprej objavil naslednja vavčerja:

1. Vavčer za certifikate kakovosti

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.

Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem,

da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev,

materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd.

MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa

za pridobitev in vzdrževanje certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu,

na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri

poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Dobro upravljanje intelektualne lastnine

povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov,

zaščite blagovnih znamk, modelov, avtorskih pravic in drugih oblik intelektualne lastnine.

MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov,

povezanih z zaščito vseh intelektualne lastnine.

Predvidoma februarja se načrtuje objava vavčerjev za pomoč pri internacionalizaciji

SPS želi prispevati k spodbujanju nadaljnje rasti slovenskih podjetij in razvoju slovenskega gospodarstva v mednarodnem okolju. Zato namerava z vavčerji za internacionalizacijo prispevati k učinkovitemu širjenju poslovanja na tujih trgih, večji geografski razpršenosti slovenskega izvoza in boljšim pogojem za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru.

Podjetjem bodo na voljo različni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer za naslednje namene:

  • tržne raziskave,
  • udeležba MSP v izhodnih gospodarskih delegacijah,
  • srečanja B2B (business to business) v tujini in druge oblike iskanja poslovnih partnerjev v tujini,
  • aktivna udeležba MSP na mednarodnih strokovnih forumih/ konferencah/kongresih,
  • skupinski sejemski nastopi.

Objava javnih pozivov

SPS bo javne pozive objavil v Uradnem listu, na svoji spletni strani (www.podjetniskisklad.si) in preko e-novic. Zato predlagamo, da se MSP prijavijo za prejemanje e-novic SPS, da bodo pravočasno obveščena o vseh spodbudah, ki so jim na voljo. Javni pozivi bodo odprti vse do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Pomoč pri pripravi vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.

Načrtovan E-VAVČER kot način prijave v prihodnje

SPS pripravlja tudi t.i. sistem e-vavčerjev,ki vam bodo omogočili celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala SPS. O spremembi vas bomo pravočasno obvestili.