Vračilo tretjih državljanov na delo v Sloveniji | Tranzit skozi Slovenijo | Delo v Nemčiji

Vračilo tretjih državljanov na delo v Sloveniji

Testiranje s hitrim antigenskim testom (od 2. januarja 2021)

Oseba, ki prihaja iz države na rdečem seznamu in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu pa ne predloži negativnega testa PCR ali ne spada v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom.

Ti mejni prehodi so:

–          letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,

–          mejni prehod Obrežje,

–          mejni prehod Gruškovje,

–          mejni prehod Metlika,

–          mejni prehod Središče ob Dravi,

–          mejni prehod Jelšane.

Osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in pri kateri je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu.

Osebi, ki testiranja s hitrim antigenskim testom ne opravi ali pri kateri je rezultat testiranja pozitiven, se vstop zavrne, če je državljan tretje države na nenujnem potovanju. Drugim osebam, pri katerih je rezultat testiranja pozitiven ali se ne želijo testirati, se vstop dovoli, vendar se te osebe napotijo v karanteno na domu.

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo

Delavci, ki bodo jutri prečkali našo mejo oziroma šli na delo direktno naprej v Nemčijo, morajo za tranzit imeti vso potrebno dokumentacijo, s katero bodo dokazali delo v Nemčiji. V nasprotnem primeru velja to, kar je zapisano zgoraj.

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 6 urah po vstopu

Ob upoštevanju splošnih pogojev za vstop je tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 6 urah po vstopu, ne da bi bila osebi odrejena karantena.

Oseba mora imeti s sabo:

 • veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter
 • dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU oziroma osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Tranzit čez Slovenijo v šestih urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena

Z 21. avgustom 2020 je omogočen tranzit ozemlja Slovenije v šestih urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno  v drugi državi, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe. V tem primeru policija taki osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji, to je Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kaj pomeni tranzit?

Odlok (Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Uradni list št. 196/20, ki velja od 25. decembra 2020) določa izjemo za vstop v državo brez omejitev in karantene, ki osebi dopušča tranzit čez ozemlje Slovenije v roku 6 ur.

Odlok omogoča tranzit z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah tudi za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v drugi državi, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe.

To pomeni, da mora oseba v tem času zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.

Za vse tiste osebe, ki pa prihajajo iz držav na rdečem seznamu se jih napoti v karanteno, če ne predložijo negativni izvid testa PCR. Ta ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Veljajo le testi PCR, opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.  

Uvaja se testiranje s hitrim testom na petih mejnih prehodih s Hrvaško. Testiranje je brezplačno. Če oseba na zunanji schengenski meji ob vstopu ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom.

Ti mejni prehodi so:

  • Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,
  • mejni prehod Obrežje,
  • mejni prehod Gruškovje,
  • mejni prehod Metlika,
  • mejni prehod Središče ob Dravi,
  • mejni prehod Jelšane.

Torej, osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu.

Opravljanje dela v Nemčiji

VSTOP V NEMČIJO:

Prihodi iz Slovenije v Nemčijo
Potniki, ki v Nemčijo prihajajo iz Slovenije, morajo pred potjo izpolniti spletni obrazec na https://www.einreiseanmeldung.de/. Na pot morate vzeti tudi kopijo izpolnjenega obrazca v elektronski ali papirni obliki. Podatki bodo posredovani krajevno pristojnemu zdravstvenemu uradu, ki nadzoruje izvajanje karantene.

Za potnike, ki ste se v Sloveniji zadrževali kadarkoli v 10 dneh pred vstopom v Nemčijo, je po prihodu v Nemčijo obvezna 10-dnevna karantena.

Karanteno lahko predčasno prekinete z negativnim rezultatom testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Testiranje lahko najprej opravljate peti dan od začetka karantene.

Konkretna pravila o izvajanju karantene in izjeme od karantenske obveznosti določajo posamezne zvezne dežele. Priporočamo vam, da pred potjo v Nemčijo na spletnih straneh zvezne dežele, kamor potujete, preverite veljavna pravila glede karantene kot tudi druge veljavne ukrepe za zamejevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Pri iskanju uradnih informacij zveznih dežel si lahko pomagate s seznamom povezav, objavljenem na spletnih straneh nemške zvezne vlade: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V NEMČIJI
Tudi Nemčija je sprejela več ukrepov za omejevanje širjenja COVID-19. Številni ukrepi za zamejevanje širjenja okužb so v pristojnosti zveznih dežel, zato vam predlagamo, da si pred potovanjem pridobite relevantne informacije o veljavnih ukrepih v zvezni deželi, kamor potujete. Nabor povezav na ukrepe zveznih dežel je dostopen na tej spletni strani: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

V vsej Nemčiji veljajo naslednja priporočila in pravila:
– Ohranjajte vsaj 1,5m razdalje od drugih oseb.
– Obvezna je uporaba zaščitnih mask na posameznih javnih prostorih (npr. na postajališčih in prevoznih sredstvih javnega prevoza, v zaprtih javnih prostorih, v posameznih predelih mest, kjer ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalije).
– Redno si umivajte roke z vodo in milom oz. si jih razkužujte.
– Upoštevajte higieno kašlja.
– Uporabljajte aplikacijo Corona-Warn-App.
– Redno zračite prostore.
– Omejite svoje socialne stike na minimum.
– Odpovejte se zasebnim druženjem in praznovanjem.
– Razmislite o nujnosti potovanj na in iz rizičnih območij v in izven Nemčije, odpovejte se nenujnim potovanjem.

Od 16. 12. 2020 je tudi v Nemčiji ponovno skoraj povsem zaustavljeno javno življenje. Vsaj do 10. 1. 2021 veljajo naslednji ukepi:
– Dovoljeno je srečevanje največ pet odraslih oseb iz največ dveh gospodinjstev, v času božičnih praznikov (24.–26.12.2020) bo dovoljeno druženje z največ štirimi odraslimi osebami iz drugih gospodinjstev iz ožjega družinskega kroga; otroci do 14 let niso všteti v navedene omejitve;
– Zaprte bodo prodajalne in trgovine, z izjemo tistih, ki prodajajo izdelke za nujno dnevno rabo (npr. trgovine z živili, lekarne, trgovine z otroško opremo, bencinske črpalke, pošte, banke);
– Zaprte ostajajo restavracije, gostilne, bari…, dovoljena je dostava in osebni prevzem (take-away);
– Zaprti bodo frizerski, kozmetični in masažni saloni ter studii za tetoviranje;
– Prepovedano bo uživanje alkoholnih pijač na javnih mestih;
– Verski obredi bodo dovoljeni ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (medosebna razdalja, nošenje mask, obredi potekajo brez petja);
– Prepovedana bo prodaja pirotehnike pred silvestrovim, na nekaterih krajih bo prepovedano zbiranje in uporaba pirotehnike.

V posameznih okrajih lahko veljajo dodatna pravila. Priporočamo vam, da se o veljavnih pravilih poučite tudi na spletnih straneh zvezen dežele in/ali mesta, kjer se nahajate oz. kamor potujete.

Vir: Zdenka Bedekovič, OZS

Vračilo tretjih državljanov na delo v Sloveniji

Testiranje s hitrim antigenskim testom (od 2. januarja 2021)

Oseba, ki prihaja iz države na rdečem seznamu in vstopa na zunanji schengenski meji, ob vstopu pa ne predloži negativnega testa PCR ali ne spada v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom.

Ti mejni prehodi so:

–          letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,

–          mejni prehod Obrežje,

–          mejni prehod Gruškovje,

–          mejni prehod Metlika,

–          mejni prehod Središče ob Dravi,

–          mejni prehod Jelšane.

Osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in pri kateri je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu.

Osebi, ki testiranja s hitrim antigenskim testom ne opravi ali pri kateri je rezultat testiranja pozitiven, se vstop zavrne, če je državljan tretje države na nenujnem potovanju. Drugim osebam, pri katerih je rezultat testiranja pozitiven ali se ne želijo testirati, se vstop dovoli, vendar se te osebe napotijo v karanteno na domu.

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo

Delavci, ki bodo jutri prečkali našo mejo oziroma šli na delo direktno naprej v Nemčijo, morajo za tranzit imeti vso potrebno dokumentacijo, s katero bodo dokazali delo v Nemčiji. V nasprotnem primeru velja to, kar je zapisano zgoraj.

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 6 urah po vstopu

Ob upoštevanju splošnih pogojev za vstop je tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 6 urah po vstopu, ne da bi bila osebi odrejena karantena.

Oseba mora imeti s sabo:

 • veljavno potovalno listino (tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, ko je to potrebno) ter
 • dokument o namenu in cilju tranzita (od 14. julija naprej morajo dokument o namenu in cilju tranzita predložiti samo nerezidenti EU; za rezidente EU oziroma osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v EU zadostuje veljavna potovalna listina).

Vstop osebi, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Slovenije, se v Slovenijo ne dovoli.

Tranzit čez Slovenijo v šestih urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena

Z 21. avgustom 2020 je omogočen tranzit ozemlja Slovenije v šestih urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno  v drugi državi, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe. V tem primeru policija taki osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji, to je Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kaj pomeni tranzit?

Odlok (Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, Uradni list št. 196/20, ki velja od 25. decembra 2020) določa izjemo za vstop v državo brez omejitev in karantene, ki osebi dopušča tranzit čez ozemlje Slovenije v roku 6 ur.

Odlok omogoča tranzit z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah tudi za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želijo prestajati karanteno v drugi državi, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe.

To pomeni, da mora oseba v tem času zapustiti Slovenijo, pri tem pa mora pot opraviti brez nepotrebnega in odvečnega ustavljanja in zapuščanja tranzitne poti. Potniki lahko na poti opravijo nujna opravila v tranzitu, kot je točenje goriva, postanek za fiziološke potrebe, ne pa tudi prenočitev.

Za vse tiste osebe, ki pa prihajajo iz držav na rdečem seznamu se jih napoti v karanteno, če ne predložijo negativni izvid testa PCR. Ta ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Veljajo le testi PCR, opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja.  

Uvaja se testiranje s hitrim testom na petih mejnih prehodih s Hrvaško. Testiranje je brezplačno. Če oseba na zunanji schengenski meji ob vstopu ne predloži negativnega testa PCR ali ne sodi v nobeno od 12 izjem, sme vstopiti le na mejnem prehodu, kjer so zagotovljeni pogoji za testiranje s hitrim antigenskim testom.

Ti mejni prehodi so:

  • Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,
  • mejni prehod Obrežje,
  • mejni prehod Gruškovje,
  • mejni prehod Metlika,
  • mejni prehod Središče ob Dravi,
  • mejni prehod Jelšane.

Torej, osebi, ki opravi testiranje s hitrim antigenskim testom in je rezultat testiranja negativen, se dovoli vstop brez napotitve v karanteno na domu.

Opravljanje dela v Nemčiji

VSTOP V NEMČIJO:

Prihodi iz Slovenije v Nemčijo
Potniki, ki v Nemčijo prihajajo iz Slovenije, morajo pred potjo izpolniti spletni obrazec na https://www.einreiseanmeldung.de/. Na pot morate vzeti tudi kopijo izpolnjenega obrazca v elektronski ali papirni obliki. Podatki bodo posredovani krajevno pristojnemu zdravstvenemu uradu, ki nadzoruje izvajanje karantene.

Za potnike, ki ste se v Sloveniji zadrževali kadarkoli v 10 dneh pred vstopom v Nemčijo, je po prihodu v Nemčijo obvezna 10-dnevna karantena.

Karanteno lahko predčasno prekinete z negativnim rezultatom testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Testiranje lahko najprej opravljate peti dan od začetka karantene.

Konkretna pravila o izvajanju karantene in izjeme od karantenske obveznosti določajo posamezne zvezne dežele. Priporočamo vam, da pred potjo v Nemčijo na spletnih straneh zvezne dežele, kamor potujete, preverite veljavna pravila glede karantene kot tudi druge veljavne ukrepe za zamejevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Pri iskanju uradnih informacij zveznih dežel si lahko pomagate s seznamom povezav, objavljenem na spletnih straneh nemške zvezne vlade: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA COVID-19 V NEMČIJI
Tudi Nemčija je sprejela več ukrepov za omejevanje širjenja COVID-19. Številni ukrepi za zamejevanje širjenja okužb so v pristojnosti zveznih dežel, zato vam predlagamo, da si pred potovanjem pridobite relevantne informacije o veljavnih ukrepih v zvezni deželi, kamor potujete. Nabor povezav na ukrepe zveznih dežel je dostopen na tej spletni strani: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

V vsej Nemčiji veljajo naslednja priporočila in pravila:
– Ohranjajte vsaj 1,5m razdalje od drugih oseb.
– Obvezna je uporaba zaščitnih mask na posameznih javnih prostorih (npr. na postajališčih in prevoznih sredstvih javnega prevoza, v zaprtih javnih prostorih, v posameznih predelih mest, kjer ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalije).
– Redno si umivajte roke z vodo in milom oz. si jih razkužujte.
– Upoštevajte higieno kašlja.
– Uporabljajte aplikacijo Corona-Warn-App.
– Redno zračite prostore.
– Omejite svoje socialne stike na minimum.
– Odpovejte se zasebnim druženjem in praznovanjem.
– Razmislite o nujnosti potovanj na in iz rizičnih območij v in izven Nemčije, odpovejte se nenujnim potovanjem.

Od 16. 12. 2020 je tudi v Nemčiji ponovno skoraj povsem zaustavljeno javno življenje. Vsaj do 10. 1. 2021 veljajo naslednji ukepi:
– Dovoljeno je srečevanje največ pet odraslih oseb iz največ dveh gospodinjstev, v času božičnih praznikov (24.–26.12.2020) bo dovoljeno druženje z največ štirimi odraslimi osebami iz drugih gospodinjstev iz ožjega družinskega kroga; otroci do 14 let niso všteti v navedene omejitve;
– Zaprte bodo prodajalne in trgovine, z izjemo tistih, ki prodajajo izdelke za nujno dnevno rabo (npr. trgovine z živili, lekarne, trgovine z otroško opremo, bencinske črpalke, pošte, banke);
– Zaprte ostajajo restavracije, gostilne, bari…, dovoljena je dostava in osebni prevzem (take-away);
– Zaprti bodo frizerski, kozmetični in masažni saloni ter studii za tetoviranje;
– Prepovedano bo uživanje alkoholnih pijač na javnih mestih;
– Verski obredi bodo dovoljeni ob upoštevanju zaščitnih ukrepov (medosebna razdalja, nošenje mask, obredi potekajo brez petja);
– Prepovedana bo prodaja pirotehnike pred silvestrovim, na nekaterih krajih bo prepovedano zbiranje in uporaba pirotehnike.

V posameznih okrajih lahko veljajo dodatna pravila. Priporočamo vam, da se o veljavnih pravilih poučite tudi na spletnih straneh zvezen dežele in/ali mesta, kjer se nahajate oz. kamor potujete.

Vir: Zdenka Bedekovič, OZS