Delavnica: ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

11:00-14:00 OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

Informacije o delavnici

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

 • Brezplačna informacija
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela
 PROGRAM DELAVNICE
Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
Promocija zdravja na delovnem mestu

– kaj prinaša institut promocija zdravja po ZVZD-1

– kaj vse je promocijo zdravja na delovnem mestu

– dobro počutje na delovnem mestu

– rezultati raziskav na področju promocije zdravja

– primer programa promocije zdravja na delovnem mestu

– kako prepričati vodstvo

mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
ODMOR
Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor?

– zakonske podlage

– pooblastila inšpektorja

– dolžnosti delodajalca

– stroški postopka

– pogoste napake delodajalcev 

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
Zaključek

Povezava do VABILA_11.6.2020.

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.

   

Informacije o delavnici

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

 • Brezplačna informacija
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela
 PROGRAM DELAVNICE
Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
Promocija zdravja na delovnem mestu

– kaj prinaša institut promocija zdravja po ZVZD-1

– kaj vse je promocijo zdravja na delovnem mestu

– dobro počutje na delovnem mestu

– rezultati raziskav na področju promocije zdravja

– primer programa promocije zdravja na delovnem mestu

– kako prepričati vodstvo

mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
ODMOR
Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor?

– zakonske podlage

– pooblastila inšpektorja

– dolžnosti delodajalca

– stroški postopka

– pogoste napake delodajalcev 

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
Zaključek

Povezava do VABILA_11.6.2020.

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.