Delavnica: ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV

11:00-14:00 OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

 Informacije o delavnici

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

 • Brezplačna informacija
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela
PROGRAM DELAVNICE
 

Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo?

–          kako omejiti tveganja za nastanek nezgod

–          primeri slabe prakse

–          zahteve zakonodaje

–          prijava nezgode

 

Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr.med.
ODMOR – 10 min
 

Izjava o varnosti z oceno tveganja

–          zakonske podlage

–          pooblastila inšpektorja

–          dolžnosti delodajalca

–          stroški postopka

–          pogoste napake delodajalcev

 

Predavatelj: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.
RAZPRAVA – 5 min

Poveza do VABILA: 6.11.2019_delavnica_Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih,…

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.

   

 Informacije o delavnici

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

 • Brezplačna informacija
 • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
 • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
 • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
 • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela
PROGRAM DELAVNICE
 

Nezgode pri delu – Zakaj tvegamo?

–          kako omejiti tveganja za nastanek nezgod

–          primeri slabe prakse

–          zahteve zakonodaje

–          prijava nezgode

 

Predavatelj: mag. Mladen Markota, dr.med.
ODMOR – 10 min
 

Izjava o varnosti z oceno tveganja

–          zakonske podlage

–          pooblastila inšpektorja

–          dolžnosti delodajalca

–          stroški postopka

–          pogoste napake delodajalcev

 

Predavatelj: Roman Lubec, univ.dipl.inž.str.
RAZPRAVA – 5 min

Poveza do VABILA: 6.11.2019_delavnica_Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih,…

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

 • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
 • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.