Zakonski predpisi, standarda in strokovni viri:

 • Zakon o revidiranju; (Uradni list RS, 65/08)
 • Zakon o gospodarskih družbah;
 • Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti 2013;
 • Slovenski poslovno-finančni standardi za ocenjevanje vrednosti
 • SPS 1: Ocenjevanje vrednosti podjetij (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
 • SPS 2: Ocenjevanje vrednosti pravic na nepremičninah (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
 • SPS 3: Ocenjevanje vrednosti strojev in opreme ter ostalih premičnin (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
 • SPS 4: Uporaba naziva pooblaščeni ocenjevalec vrednosti (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
 • SPS 5: Dajanje mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v zvezi z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 77/2014 z dne 27. 10. 2014)
 • SPS 6: Način izvajanja Uredbe o izvajanju ukrepov za stabilnost bank (Uradni list RS, št. 106/13, 18. 12. 2013)
 • SPS 7: Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti (Uradni list RS, št. 18/14, 14. 3. 2014 in Uradni list RS, št. 22/14, 31. 3. 2014);
 • Pojasnila strokovnega sveta Slovenskega inštituta za revizijo;
 • Kodeks poklicne etike ocenjevalca vrednosti.