NE PREZRITE: »Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva«

Spoštovani člani SEKCIJE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM !

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NA OOZ MARIBOR v sodelovanju s  REGIJSKIM SVETOM MALIH HOTELIRJEV na ŠTAJERSKO GOSPODARSKI ZBORNICI vas vabi na prireditev  

»Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva«,

ki bo v TOREK, 19.9.2017 ob 10.00 uri na sedežu ŠGZ, Ulica talcev 24, 2000 MARIBOR.

V okviru regijskega sveta malih hotelirjev na Štajerski gospodarski zbornici  v sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem OOZ Maribor težimo k olajšanju in izboljšanju sodelovanja med našimi člani in državnimi inšpekcijami katere pregledujejo, sankcionirajo in urejajo skladnost dela ponudnikov storitev na področju hotelirstva in gastronomije. Ker prihaja tukaj do nenehnih sprememb in v praksi do mnogih nejasnosti smo povabili predstavnike ključnih inšpektoratov s področij:

  • financ – Davčni inšpektorat Maribor
  • kadrov (delovni čas)Inšpekcije nadzora delovnih razmerij
  • trgaTržni inšpektorat RS

Predstavili bodo novosti in spremembe. Skozi posamezna predavanja (30 minut) in dialog o problematiki (30 minut) bomo tako s strokovnjaki inštitucij nagovorili najbolj pereče probleme in se seznanili z rešitvami in prihajajočimi spremembami na teh področjih.

Diskusija v okviru posameznih tematskih sklopov bo vodena na osnovi predhodno podanih vprašanj s strani članov regijskega sveta in udeležencev. Tako bomo predhodno že izbrali vprašanja za strokovnjake in se osredotočili na najbolj perečo problematiko.

Cilj prireditve je v enem dogodku združiti čim več informacij, ki jih potrebujete, da bo tudi v nadaljnje lahko vaš obrat deloval nemoteno in da boste seznanjeni s prihajajočimi spremembami s področja zakonodaje in nadzora.

Prireditev je za člane Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor BREZPLAČNA!

Veselimo se Vaše udeležbe!

Kontakt za nadaljnja vprašanja in prijave na Štajerski gospodarski zbornici: Aleš Kegl, Tel.: +386 2/220 87 00, e-naslov: ales.kegl@stajerskagz.si / info@stajerskagz.si  in na OOZ Maribor, Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ Maribor: Marjana Savić Krajnc, Tel: + 386 2/ 330 35 04, Gsm: 041 666 642, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si .

VABILO in PROGRAM prireditve se nahajata na tej povezavi: 19_9_2017_Vabilo na prireditev Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva

Vljudno vabljeni!

Marjan Vidovič l.r.
Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem

Spoštovani člani SEKCIJE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM !

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM NA OOZ MARIBOR v sodelovanju s  REGIJSKIM SVETOM MALIH HOTELIRJEV na ŠTAJERSKO GOSPODARSKI ZBORNICI vas vabi na prireditev  

»Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva«,

ki bo v TOREK, 19.9.2017 ob 10.00 uri na sedežu ŠGZ, Ulica talcev 24, 2000 MARIBOR.

V okviru regijskega sveta malih hotelirjev na Štajerski gospodarski zbornici  v sodelovanju s Sekcijo za gostinstvo in turizem OOZ Maribor težimo k olajšanju in izboljšanju sodelovanja med našimi člani in državnimi inšpekcijami katere pregledujejo, sankcionirajo in urejajo skladnost dela ponudnikov storitev na področju hotelirstva in gastronomije. Ker prihaja tukaj do nenehnih sprememb in v praksi do mnogih nejasnosti smo povabili predstavnike ključnih inšpektoratov s področij:

  • financ – Davčni inšpektorat Maribor
  • kadrov (delovni čas)Inšpekcije nadzora delovnih razmerij
  • trgaTržni inšpektorat RS

Predstavili bodo novosti in spremembe. Skozi posamezna predavanja (30 minut) in dialog o problematiki (30 minut) bomo tako s strokovnjaki inštitucij nagovorili najbolj pereče probleme in se seznanili z rešitvami in prihajajočimi spremembami na teh področjih.

Diskusija v okviru posameznih tematskih sklopov bo vodena na osnovi predhodno podanih vprašanj s strani članov regijskega sveta in udeležencev. Tako bomo predhodno že izbrali vprašanja za strokovnjake in se osredotočili na najbolj perečo problematiko.

Cilj prireditve je v enem dogodku združiti čim več informacij, ki jih potrebujete, da bo tudi v nadaljnje lahko vaš obrat deloval nemoteno in da boste seznanjeni s prihajajočimi spremembami s področja zakonodaje in nadzora.

Prireditev je za člane Sekcije za gostinstvo in turizem OOZ Maribor BREZPLAČNA!

Veselimo se Vaše udeležbe!

Kontakt za nadaljnja vprašanja in prijave na Štajerski gospodarski zbornici: Aleš Kegl, Tel.: +386 2/220 87 00, e-naslov: ales.kegl@stajerskagz.si / info@stajerskagz.si  in na OOZ Maribor, Sekcija za gostinstvo in turizem OOZ Maribor: Marjana Savić Krajnc, Tel: + 386 2/ 330 35 04, Gsm: 041 666 642, e-naslov: marjana.savic-krajnc@ozs.si .

VABILO in PROGRAM prireditve se nahajata na tej povezavi: 19_9_2017_Vabilo na prireditev Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva

Vljudno vabljeni!

Marjan Vidovič l.r.
Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem