Zbiramo pripombe na Uredbo o embalaži in odpadni embalaži

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uredba se nanaša na vso odpadno embalažo, ki nastane na območju RS v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, ne glede na embalažni material, če za posamezno vrsto odpadne embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno embalažo poseben predpis ne določa drugače.
Povezava do: Predloga uredba o odpadni embalaži
Pripombe v zvezi s predlogom uredbe lahko pošljete do 5. 7. 2019 na naslov: info@ooz-maribor.si . Utemeljene pripombe članov bomo združene posredovali pristojnim v obravnavo.
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo poslalo osnutek Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Predlog med drugim predvideva ukinitev količinskega praga dajanja embalaže v promet za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Uredba se nanaša na vso odpadno embalažo, ki nastane na območju RS v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih, gospodinjstvih ali drugod, ne glede na embalažni material, če za posamezno vrsto odpadne embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno embalažo poseben predpis ne določa drugače.
Povezava do: Predloga uredba o odpadni embalaži
Pripombe v zvezi s predlogom uredbe lahko pošljete do 5. 7. 2019 na naslov: info@ooz-maribor.si . Utemeljene pripombe članov bomo združene posredovali pristojnim v obravnavo.