ZRSZ- Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Dodelijo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnejo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinancirajo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe, ukrepe in javna povabila.

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne regije, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve.

Poglejte si javno povabilo Zaposli.me 2020.


Javna dela 2021 – 2. javno povabilo

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Drugo javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2021 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

Poglejte si 2. javno povabilo: javna dela 2021.


Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve.

Poglejte si javno povabilo Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020.


Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Od 1. 1. 2020 lahko pri Finančni upravi RS znova uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev starejših od 60 let.

Preberite več o ukrepu delne oprostitve plačila prispevkov.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Nameravate zaposliti invalide ali gluhe osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

Vir: ZRSZ

Aktualni programi za spodbujanje zaposlovanja

Dodelijo vam lahko subvencije za nove zaposlitve, povrnejo prispevke delodajalca za novozaposlene sodelavce ali sofinancirajo stroške zaposlitev v javnih delih.

Nepovratna sredstva lahko pridobite za zaposlitev brezposelnih.

Poglejte si aktualne programe, ukrepe in javna povabila.

Zaposli.me

Na tem javnem povabilu lahko za obdobje enega leta pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne regije, ki so starejši od 50 let oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam. Mesečna subvencija znaša od 416 do 666 EUR. Zaposlitev mora trajati vsaj 12 mesecev brez prekinitve.

Poglejte si javno povabilo Zaposli.me 2020.


Javna dela 2021 – 2. javno povabilo

Ste neprofitni delodajalec na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih? Drugo javno povabilo za izbor in izvajanje programov javnih del v letu 2021 vam omogoča sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v omenjenih programih.

Poglejte si 2. javno povabilo: javna dela 2021.


Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so vključeni v praktično usposabljanje v programu Učne delavnice ali so ga že zaključili in smo jih napotili k vam. Mesečna subvencija znaša 740 EUR. Izplačamo jo 6-krat za najmanj 6-mesečno ali 12-krat za najmanj 12-mesečno zaposlitev brez prekinitve.

Poglejte si javno povabilo Učne delavnice: Spodbude za zaposlovanje 2020.


Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše

Od 1. 1. 2020 lahko pri Finančni upravi RS znova uveljavljate delno oprostitev plačila prispevkov delodajalca za zaposlitev starejših od 60 let.

Preberite več o ukrepu delne oprostitve plačila prispevkov.


Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič za nedoločen čas zaposlite mlajše od 26 let ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za njihovo zaposlitev uveljavljate povračilo prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.


Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Nameravate zaposliti brezposelne, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let? Ali pa ste jih že zaposlili za nedoločen čas? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.


Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Nameravate zaposliti invalide ali gluhe osebe? Ali pa ste jih že zaposlili? Potem za njihovo zaposlitev lahko uveljavljate olajšavo v obliki znižanja vaše davčne osnove.

Preberite več o davčnih olajšavah za zaposlovanje invalidov.

Vir: ZRSZ