OOZ Maribor

ABC podjetništvo – POSTOPEK ODPRTJA S.P.-JA
Ustanavljanje s.p.-ja  je lahko zelo preprosto, v kolikor se ga lotite sistematično in premišljeno! Naj vas ne zavede misel, da za izdajanje računov potrebujete s.p.  v čim krajšem času, temveč pristopite k ustanovitvi le tega s pravilnimi razlogi in premišljenimi pristopi. Tukaj najdete nekaj korakov, ki vam lahko nadvse olajšajo ustanovitev in vas prikrajšajo nepotrebnih kasnejših zapletov.

 1. Ne prehitevajte dogodkov!

Najprej sestavite načrt poslovanja in zapišite svoje pomisleke in vprašanja. Nato se udeležite (brezplačnih) izobraževanj (na spletu), posvetujte se s svetovalcem/računovodjo, ki bo kasneje tudi vodil vaše poslovne knjige in prebrskajte splet, vendar pazite na časovno veljavnost informacij in seveda kredibilnost virov. Seznanite se z zakonodajo s področja delovanja vaše dejavnosti, da boste ob registraciji pripravljeni na morebitno pridobivanje obrtnega dovoljenja, potrdil, omejitve, višine in roke plačil prispevkov, itd.

2. Poučite se o razlikah!

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Za ustanovitev s.p.-ja osnovni kapital ni potreben. Poznamo dve osnovni vrsti s.p.-ja, ki se glede na vrsto obdavčitve delita še na dve podvrsti.

 1. Popoldanski s.p. katerega lahko ustanovite, v kolikor ste v obvezno zavarovanje že vključeni npr. z redno zaposlitvijo in opravljate dejavnost kot postranski poklic.
 2. Redni s.p. za osebe, ki bodo vključene v vsa obvezna socialna zavarovanja in s tem dolžna plačevati vse prispevke prav preko ustanovljenega s.p.-ja.
 3. Normirani s.p. kjer je davčna osnova odvisna od višine prihodkov in normiranih odhodkov, vendar pod točno določenimi pogoji.
 4. Obdavčljiv po dejanskih prihodkih in odhodkih, kjer davčno osnovo predstavlja razlika med prihodki in odhodki ob upoštevanju povečanja ali zmanjšanja davčne osnove.

3. Preprosta in pravilna ustanovitev s.p. – ja!

Odprtje s.p. poteka v 3 korakih:

Da bo vpis potekal čim lažje in hitreje, izkoristite dano možnost in vse korake opravite na enem mestu (portal SPOT (bivši e-VEM) z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izbrani točki SPOT ali preko pošte. Če podjetnik pošlje prijavo po pošti, mora biti njegov podpis na prijavi overjen.)

Navodila za vpis samostojnega podjetnika preko portala SPOT: tukaj.

Seznam točk SPOT in notarjev: tukaj.

        Korak 1: Vpis v poslovni register Slovenije

 • Predlagan datum vpisa: Samostojni podjetnik lahko začne opravljati dejavnost z vpisom v Poslovni register Slovenije. Prijavo za vpis je potrebno vložiti najmanj 1 dan pred želenim datumom vpisa.
 • Firma in podatki o sedežu: Naziv firme je sestavljen iz dejavnosti, ki mora biti povezana z glavno dejavnostjo s.p.-ja, imena in priimka podjetnika ter označbe s.p.

Sedež je kraj, kjer boste kot s.p. opravljali dejavnost. V primeru, da niste lastnik nepremičnine, potrebujete overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta dovoljuje poslovanje na navedenem naslovu.

 • Podatki o skrajšani firmi: Skrajšan naziv s.p.-ja, kjer navedete ime in priimek ter označbo s.p..
 • Podatki o zastopniku: Ime in priimek, EMŠO, prebivališče, davčna številka zastopnika.
 • Dejavnost : Zraven šifre glavne dejavnosti lahko podjetnik izbere tudi druge šifre dejavnosti, ki jih namerava opravljati. Šifre so na voljo na spletni strani evem.go.si – SKD SEZNAMI (točka 4).

POMEMBNO: Ob izbiri dejavnosti bodite pozorni na te, kjer je potrebno obrtno dovoljenje. Obrtno dovoljenje mora pridobiti vsak samostojni podjetnik, ki ima registrirano obrtno dejavnost, določeno v Uredbi o obrtnih dejavnostih, jo namerava opravljati in izpolnjuje pogoje, določene v Obrtnem zakonu. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja lahko zastopnik družbe vloži na pristojni območni obrtno-podjetniški zbornici.

Seznam takšnih dejavnosti in postopek pridobitve dovoljenja najdete na spletni strani evem.gov.si – DOVOLJENJA.

       Korak 2: Prijava na FURS

V 8 dneh od vpisa je potrebno izpolniti obrazec s podatki o:

 • Številu in lokaciji poslovnih prostorov,
 • poslovne enote v Sloveniji in tujini,
 • kapitalske naložbe doma in v tujini,
 • številke TRR računov v tujini,
 • povezane osebe,
 • osebo, ki bo vodila poslovne knjige,
 • način vodenja knjig in priglasitev ugotavljanja davčne osnove (ali boste normirani s.p. ali po dejanskih stroških. V primeru normiranega načina je potrebno vnesti predvidene prihodke do zaključka tekočega koledarskega leta.),

in te sporočiti na FURS.

       Korak 3: Prijava v obvezna socialna zavarovanja

 • Za redni s.p. poteka prijava na podlagi obrazca M1 ter šifre razloga za zavarovanje 05 (samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost).
 • Za popoldanski s.p. prijava v zavarovanje poteka na podlagi obrazca M12 ter šifre razloga za zavarovanje 10 (osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic).

Prijavo za vpis s.p.-ja v Poslovni register Slovenije lahko namesto vas poda tudi pooblaščenec, na podlagi overjenega pooblastila.

Sklep o vpisu prejmete po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES.

Pred samim odprtjem s.p.-ja, torej uradnim postopkom vpisa in registracije, vsem bodočim podjetnikom, ne prehitevajte dogodkov. Vzemite si čas. Zberite informacije in se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo iz področja financ, davščin, računovodenja, … Tako boste prejeli realen vpogled v vaše prihodnje delovanje in se s tem izognili kasnejšim zapletom in dodatnim stroškom.

Vse o poslovanju najdete na portalu SPOT: tukaj (za vsako fazo poslovanja najdete ločen zavihek z dodatnimi informacijami: Razmišljam, Začenjam, Poslujem in Zapiram).

Zapisala: Urška Živko, SPOT svetovanje Podravje


»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor