OOZ Maribor

Sekcija fotografske, grafične in medijske dejavnosti

Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE FOTOGRAFSKE, GRAFIČNE IN MEDIJSKE DEJAVNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ – PREDSEDNICA

MOJCA LUBANJŠEK PEHANT – PODPREDSEDNICA

SLAVKO WEINGERL – član

TIMOTEJ VIDOVIČ – član

ADRIANO NEMEC – član

Strokovna dela opravlja sekretarka URŠKA ŽIVKO (kontakt).

V tej sekciji se združujejo podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo fotografsko, grafično in medijsko dejavnost.

Pri fotografih zajema:

 • spletno izdelavo fotografij
 • foto daril
 • foto knjig
 • foto platen
 • fotografiranje za dokumente
 • razvijanje filmov
 • portretno fotografijo
 • filmov
 • okvirjev za fotografije
 • (…)

Pri grafikih zajema:

 • pripravo za tisk in objave do tiskanja (knjig, brošur, plakatov, vstopnic, letakov, katalogov, reklamnih prospektov, koledarjev, poslovnih obrazcev,  vizitk, ipd,) z različnimi tiskarskimi tehnikami  in dejavnost knjigoveštva ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona,
 • (…)

Pri medijskih dejavnostih pa vse dejavnosti v zvezi z mediji:

 • razne promocijske reportaže ter prispevke,
 • oglase,
 • predstavitvene filme,
 • (…)

20240116

Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor

Univerzitetni športni center Leona Štuklja, Koroška cesta 130, 2000 Maribor

2023-08-01 19:00:00

OOZ Maribor, vrt Doma obrtnikov, Titova cesta 63, 2000 Maribor

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor