Naša zbornica je tista, ki vas vzpodbuja,

imamo odlične svetovalce v strokovnih službah, ki vam pomagajo,

iščemo najboljše predavatelje, ki vam posredujejo nova znanja,

dajemo prostor mreženju in izmenjavi mnenj naših članov,

prisluhnemo težavam naših članov in jih poskušamo urediti (individualno ali na sistemski ravni).


Naši svetovalci zagotavljajo strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Predpise spremljajo že v postopku sprejemanja in nanje tudi vplivajo. Zato znajo pravočasno predvideti vpliv zakonskih sprememb na poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Pokrivajo praktično vsa področja poslovanja podjetja (davki, delovno pravo, gospodarsko pravo, okolje, poslovanje s tujino, obračunavanje plač itd).

Informacije, ki jih člani potrebujete pri vsakodnevnem poslovanju, so na voljo v informatorju mariborske zbornice NAŠ POROČEVALEC (aktualne številke in arhiv teh so vam na voljo na desni strani te spletne strani), ki ga boste prejeli brezplačno vsak drugi mesec v letu in reviji Obrtnik Podjetnik, ki jo boste brezplačno prejeli vsak mesec. Enkrat na leto lahko v Našem Poročevalcu in reviji Obrtnik Podjetnik brezplačno objavite mali oglas.

Obveščali vas bomo tudi z e-novicami, rednimi obvestili sekcij, omogočili pa vam bomo tudi dostop do zaprtih vsebin na portalu www.ooz-maribor.si www.ozs.si.

V primeru nujnih informacij vas obveščamo tudi preko SMS sporočil.

Strokovne sekcije združujejo člane po posamezni dejavnosti iz vse Slovenije.

Združeni v sekciji pridobite svojega predstavnika, ki skrbi za:

Dostop do informacij in brezplačnih svetovanj:

 • glede pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti,
 • glede zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje vašega delovanja,
 • s področja tehnološkega razvoja in napredka v stroki.
 • Redno obveščanje o spremembah zakonodaje in predpisov iz dejavnosti.
 • Sodelovanje in pomoč pri skrbi za uveljavljanje skupnih interesov.
 • Vplivanje na zakonodajo preko vaših pobud in zahtev.
 • Pomoč pri nastopanju na trgu.
 • Strokovno izobraževanje iz vaše dejavnosti ter skupne promocijske in sejemske aktivnosti.
 • Dostop do strokovne literature in gradiv, ki jih pripravlja strokovna sekcija.

Vsi člani lahko brezplačno predstavite svojo ponudbo izdelkov in storitev v spletnem katalogu ali aplikaciji za mobilne telefone MOJ OBRTNIK, ki deluje kot poslovni imenik za tiste, ki iščejo določene storitve in izdelke.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na svoji 5. redni seji, dne 20.1.2022 sprejela Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS od 1.1.2022 dalje.

Povezava na Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS.

Članarina za člane, ki na podlagi pridobljenega certifikata opravljajo dejavnost DUO 10,00 EUR mesečno, za člane brez zaposlenih 20,00 EUR mesečno, za člane z zaposlenimi pa 30,00 EUR mesečno.

S sprejetim sklepom se ohranja možnost koriščenja popusta člana v višini enomesečne članarine, v primeru plačila letne članarine najkasneje do konca februarja 2022 (najkasneje do 28.2.2022).

O možnosti koriščenja popusta bodo člani obveščeni na januarskem računu, ki ga bodo prejeli v prihodnjih dneh.

Vsi člani, ki bodo poravnali letno članarino do predvidenega roka poknjižijo prejeti račun za januarsko članarino. Za članarino za obdobje OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2022 pa bodo dobili en skupni dokument (bremepis), ki ga tudi zavedejo v svoje evidence kot letni račun.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin.

Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da vam poleg zastopanja, svetovanja, izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih nudimo številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Občutno smo povečali obseg storitev za člane in jih dodatno razširili na naslednjih področjih: 

 • Dostop do Nacionalne točko za prenos lastništva, ki jo vzpostavila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Namen točke je osveščanje o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.
 • Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene.
 • Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij.
 • Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne delavnice, seminarji itd).
 • Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik.
 • Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV in radijskih oddaj.
 • Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala.
 • Številne druge aktivnosti OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in kakovost storitev.

Za vstop v prostovoljno članstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije izpolnite Izjavo o prostovoljnem članstvu.

Vabimo vas, da nas osebno obiščete na naši OOZ Maribor ali OZS ter, da spremljate naše aktivnosti tudi na spletni strani www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo.

S članstvom pridobite kartico Mozaik podjetnih, s katero lahko koristite ugodnosti več kot 90 partnerjev kartice.

Na voljo so vam tudi ugodnosti, ki si jih člani nudijo med sabo. Izmenjavi se lahko priključite tudi vi – vse vaše ugodnosti bomo brezplačno promovirali na spletni strani mozaika podjetnih, pridobili pa boste tudi nalepke za označevanje prodajnih mest, ki bodo pritegnile pozornost vaših kupcev.
Za ogled vseh ugodnosti med člani kliknite tukaj.

Koristite lahko tudi posebne ugodnosti, ki jih nudi naša območna zbornica.

Če se odločite postati prostovoljni član, vam osnovno svetovanje ob vstopanju v podjetništvo in krajše specialistično svetovanje iz različnih področij zagotavljamo v okviru članstva.Za zagotavljanje celovitosti svetovalne ponudbe, pa je v okviru Svetovalnega centra možno dobiti tudi svetovalne produkte, ki so zaradi obsega dela in poglobljenosti plačljivi, a za člane OZS kar 50% cenejši. Oglejte si celoten cenik.
Članom so brezplačno na voljo tudi nekateri vzorci pogodb in dokumentov na spletni strani OZS.

OZS v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno kartico z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners Club. Kartica omogoča plačilo na obroke, za uporabo ni potrebna menjava banke in poslovnih računov, prvo leto uporabe pa je za člane OZS članarina brezplačna!

Več o novosti in ugodnostih Diners Club-a si preberite na povezavi.

Povezave na CENIKE Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor:

POROČEVALEC je revija Območne obrtno – podjetniške zbornice Maribor. Revija izhaja že več kot štirideset let, praviloma 4 na leto v nakladi 2.000 izvodov.

Revijo prejemajo vsi člani zbornice, nekatere ustanove in druga zainteresirana javnost in sodi med informativne publikacije in je  brezplačna. Vsebinsko zajema tematiko, ki zanima njene bralce. To so predvsem informacije s področja izobraževanja, financ, zaposlovanja, svetovanja, zakonodaje, poslovnosti, javnih razpisov. Redno so prisotna tudi poročila o dejavnosti sekcij in organov obrtne zbornice.

Poleg tega je poslovnim subjektom, v vsaki izdaji revije, članom in nečlanom zbornice omogočeno, da se med seboj spoznavajo in informirajo o svoji ponudbi preko oglaševanja, strokovnih člankov in predstavitev.

Revija je skupaj z oglasi objavljena tudi na spletni strani OOZ Maribor: https://ooz-maribor.si/porocevalec/.

Osnovno poslanstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je servisiranje obrtnih in drugih podjetniških poslovnih subjektov.

Za rast podjetja in posameznikov so potrebna vedno nova znanja. Skrbno izbiramo izvajalce in teme, da jih lahko približamo našim članom.

Torej predlagamo jim najbolj kvalitetne dogodke, izobraževanja, tečaje in delavnice.

Vse te informacije sproti nalagamo na spletno stran zbornice in jih obveščamo preko e-novic.

Prepričani smo, da naši člani zmeraj najdejo nekaj zase, zato preglejte nabor in se nam pridružite k oglaševanju na naši spletni strani: https://ooz-maribor.si ali preko e-novic.

Kontakti

Območna obrtno-podjetniška Maribor
Titova cesta 63
2000 Maribor

T: 02/ 330 35 00
F: 02/ 300 04 91
E: info@ooz-maribor.si
S: www.ooz-maribor.si


Informacije in svetovanje

preko telefona 02 330 35 00 ali preko e-pošte info@ooz-maribor.si