OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Za člane

Svetovanje - brezplačen nasvet strokovnjaka
Naši svetovalci zagotavljajo strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Predpise spremljajo že v postopku sprejemanja in nanje tudi vplivajo. Zato znajo pravočasno predvideti vpliv zakonskih sprememb na poslovanje obrtnikov in podjetnikov. Pokrivajo praktično vsa področja poslovanja podjetja (davki, delovno pravo, gospodarsko pravo, okolje, poslovanje s tujino, obračunavanje plač itd).
Informator OOZ Maribor obveščanje
Informacije, ki jih člani potrebujete pri vsakodnevnem poslovanju, so na voljo v informatorju mariborske zbornice NAŠ POROČEVALEC (aktualne številke in arhiv teh so vam na voljo na desni strani te spletne strani), ki ga boste prejeli brezplačno vsak drugi mesec v letu in reviji Obrtnik Podjetnik, ki jo boste brezplačno prejeli vsak mesec. Enkrat na leto lahko v Našem Poročevalcu in reviji Obrtnik Podjetnik brezplačno objavite mali oglas. Obveščali vas bomo tudi z e-novicami, rednimi obvestili sekcij, omogočili pa vam bomo tudi dostop do zaprtih vsebin na portalu www.ooz-maribor.si www.ozs.si. V primeru nujnih informacij vas obveščamo tudi preko SMS sporočil.
Zastopanje in povezovanje po dejavnostih
Strokovne sekcije združujejo člane po posamezni dejavnosti iz vse Slovenije. Združeni v sekciji pridobite svojega predstavnika, ki skrbi za: Dostop do informacij in brezplačnih svetovanj: glede pogojev za opravljanje posamezne dejavnosti, glede zakonodaje in predpisov, ki urejajo področje vašega delovanja, s področja tehnološkega razvoja in napredka v stroki. Redno obveščanje o spremembah zakonodaje in predpisov iz dejavnosti. Sodelovanje in pomoč pri skrbi za uveljavljanje skupnih interesov. Vplivanje na zakonodajo preko vaših pobud in zahtev. Pomoč pri nastopanju na trgu. Strokovno izobraževanje iz vaše dejavnosti ter skupne promocijske in sejemske aktivnosti. Dostop do strokovne literature in gradiv, ki jih pripravlja strokovna sekcija.
Promocija izdelkov in storitev - breplačna predstavitev na spletu
 • Vsi člani lahko brezplačno predstavite svojo ponudbo izdelkov in storitev v spletnem katalogu ali aplikaciji za mobilne telefone MOJ OBRTNIK, ki deluje kot poslovni imenik za tiste, ki iščejo določene storitve in izdelke.
Članarina

Skupščina OZS je za leto 2023 sprejela nove višine članarin z novimi razredi (DUO + 5 razredov). S sprejetim sklepom se ohranja možnost koriščenja popusta člana v višini enomesečne članarine, v primeru plačila letne članarine najkasneje do konca februarja 2023 (najkasneje do 28. 2. 2023). O možnosti koriščenja popusta bodo člani obveščeni na januarskem računu, ki ga bodo prejeli v začetku meseca februarja 2023.

V letu 2023 je določena nova višina članarine, ki uvaja nove razrede, in sicer:

–  Član, ki na podlagi pridobljenega certifikata osebno sam opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti plačuje 12 evrov mesečno,

–  Fizične osebe, samostojni podjetniki in gospodarske družbe, v katerih je edini lastnik, družbenik, ki je zaposlen in opravlja dejavnost plačujejo 25,00 evrov  mesečno,

–  Člani, ki zaposlujejo delavce plačujejo:

 • tisti, ki zaposlujejo od 1 do vključno 5 zaposlenih, 35,00 evrov mesečno,
 • tisti, ki zaposlujejo od 6 do vključno 10 zaposlenih, 40,00 evrov mesečno,
 • tisti, ki zaposlujejo 11 do vključno 20 zaposlenih, 45,00 evrov mesečno,
 • tisti, ki zaposlujejo 21 in več zaposlenih, 50,00 evrov mesečno.

IZKORISTITE POPUST – Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

Vsi člani, ki bodo poravnali letno članarino do predvidenega roka poknjižijo prejeti račun za januarsko članarino. Za članarino za obdobje od februarja do decembra 2023 pa bodo dobili en skupni dokument (bremepis), ki ga tudi zavedejo v svoje evidence kot letni račun (za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin T: 01 58 30 844).

 

Sklep o določitvi članarine 2023 (kliknite na pasico)

Vloga za oprostitev plačila članarine  (kliknite na pasico)

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin.

 1. Ključni razlogi za uskladitev članarine 
 • S sedanjih 2 razredov + DUO se uvaja novih 5 razredov + DUO, s čimer je plačevanje članarine še bolj pravično razporejeno glede na število zaposlenih.
 • Najvišja članarina v letu 2023 je enaka članarini, ki so jo člani plačevali v času obveznega članstva leta 2013, torej pred 10 leti.
 • Delitveno razmerje ostaja 70:30, 70 % za OOZ, 30 % za OZS.
 • OZS ima v primerjavi z ostalimi delodajalskimi organizacijami še vedno daleč najnižjo članarino. V sorodnih organizacijah je članarina lahko več tisoč evrov letno.
 • Članarina zagotavlja ohranitev in strokovno delovanje mreže (zbornični sistem mora kljub višanju stroškov zagotavljati nemoten in učinkovit servis članom).
 1. Članstvo v OZS se splača 
 • Dosežki zbornice v letu 2022 kažejo, da se članstvo v zbornici splača.
 • Zbornica je v letu 2022 odigrala ključno vlogo pri blaženju posledic energetske krize – v Uredbi za male poslovne odjemalce smo dosegli, da so do ukrepov upravičeni tudi mali poslovni odjemalci, ki imajo priključno moč več merilnih mest do 86 kW.
 • Dosegli smo regulacijo cen za MSP oz. cenovno kapico.
 • Pri zakonu o dohodnini, in sicer v delu, ki se nanaša na obdavčitev normirancev, smo dosegli ugodnejšo obdavčitev normiranih samostojnih podjetnikov (namesto prvotnega predloga 25 tisoč eur je sedaj prag 50 tisoč eur).
 • Preprečili smo uvedbo obveznega elektronskega evidentiranja delovnega časa in obvezne božičnice
 • Organiziramo več kot 40 kongresov na leto po panogah, za katere bi člani na trgu plačali po trikrat ali petkrat višjo kotizacijo.
 • Članom nudimo brezplačna pravna svetovanje in številne brezplačne delavnice, izobraževalne in sekcijske dogodke, jih informiramo in pomagamo pri vstopu na tuje trge.
 • Posodobili smo spletno stran OZS, ki je za člane še bolj prijazna in dostopna ozs.si.
 • Več o dosežkih na povezavi: https://www.ozs.si/novice/zastopanje-in-zakonodaja/pregled-dosezkov-in-aktivnosti-ozs-v-letu-2022-63ac12c6216d4743229a6fd5

 

 1. Prihranki članov OZS 
 • Kartica Mozaik podjetnih članom prinaša številne ugodnosti in velike prihranke.
 • Med pomembnimi partnerji kartice je Zavarovalnica Triglav, kjer člani dobijo 7-odstotni dodatni popust na zavarovanja. Partnerji, pri katerih naši člani najbolj pogosto koristijo popuste, so še: Merkur, DZS, Big bang, Energija plus, Kompas shop itd.
 • Primer: Naš član, ki je ugodnosti pri našem največjem partnerju dobro izkoristil, je v minulem letu privarčeval dodatnih 46.822 eur. Samo zato, ker je član OZS! Članarina se mu je torej 130-kratno povrnila!

Povezani smo močnejši!

Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da vam poleg zastopanja, svetovanja, izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih nudimo številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Občutno smo povečali obseg storitev za člane in jih dodatno razširili na naslednjih področjih: 

 • Dostop do Nacionalne točko za prenos lastništva, ki jo vzpostavila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Namen točke je osveščanje o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.
 • Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene.
 • Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij.
 • Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne delavnice, seminarji itd).
 • Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik.
 • Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV in radijskih oddaj.
 • Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala.
 • Številne druge aktivnosti OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in kakovost storitev.

Za vstop v prostovoljno članstvo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije izpolnite Izjavo o prostovoljnem članstvu.

Vabimo vas, da nas osebno obiščete na naši OOZ Maribor ali OZS ter, da spremljate naše aktivnosti tudi na spletni strani www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo.

Ugodnosti s kartico Mozaik podjetnih Diners club
S članstvom pridobite kartico Mozaik podjetnih, s katero lahko koristite ugodnosti več kot 90 partnerjev kartice. Na voljo so vam tudi ugodnosti, ki si jih člani nudijo med sabo. Izmenjavi se lahko priključite tudi vi – vse vaše ugodnosti bomo brezplačno promovirali na spletni strani mozaika podjetnih, pridobili pa boste tudi nalepke za označevanje prodajnih mest, ki bodo pritegnile pozornost vaših kupcev. Za ogled vseh ugodnosti med člani kliknite tukaj. Koristite lahko tudi posebne ugodnosti, ki jih nudi naša območna zbornica. Če se odločite postati prostovoljni član, vam osnovno svetovanje ob vstopanju v podjetništvo in krajše specialistično svetovanje iz različnih področij zagotavljamo v okviru članstva.Za zagotavljanje celovitosti svetovalne ponudbe, pa je v okviru Svetovalnega centra možno dobiti tudi svetovalne produkte, ki so zaradi obsega dela in poglobljenosti plačljivi, a za člane OZS kar 50% cenejši. Oglejte si celoten cenik. Članom so brezplačno na voljo tudi nekateri vzorci pogodb in dokumentov na spletni strani OZS. OZS v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja plačilno kartico z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners Club. Kartica omogoča plačilo na obroke, za uporabo ni potrebna menjava banke in poslovnih računov, prvo leto uporabe pa je za člane OZS članarina brezplačna! Več o novosti in ugodnostih Diners Club-a si preberite na povezavi.
Ceniki

Povezave na CENIKE Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor:

POROČEVALEC je revija Območne obrtno – podjetniške zbornice Maribor. Revija izhaja že več kot štirideset let, praviloma 4 na leto v nakladi 2.000 izvodov.

Revijo prejemajo vsi člani zbornice, nekatere ustanove in druga zainteresirana javnost in sodi med informativne publikacije in je  brezplačna. Vsebinsko zajema tematiko, ki zanima njene bralce. To so predvsem informacije s področja izobraževanja, financ, zaposlovanja, svetovanja, zakonodaje, poslovnosti, javnih razpisov. Redno so prisotna tudi poročila o dejavnosti sekcij in organov obrtne zbornice.

Poleg tega je poslovnim subjektom, v vsaki izdaji revije, članom in nečlanom zbornice omogočeno, da se med seboj spoznavajo in informirajo o svoji ponudbi preko oglaševanja, strokovnih člankov in predstavitev.

Revija je skupaj z oglasi objavljena tudi na spletni strani OOZ Maribor: https://ooz-maribor.si/porocevalec/.

Osnovno poslanstvo Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je servisiranje obrtnih in drugih podjetniških poslovnih subjektov.

Za rast podjetja in posameznikov so potrebna vedno nova znanja. Skrbno izbiramo izvajalce in teme, da jih lahko približamo našim članom.

Torej predlagamo jim najbolj kvalitetne dogodke, izobraževanja, tečaje in delavnice.

Vse te informacije sproti nalagamo na spletno stran zbornice in jih obveščamo preko e-novic.

Prepričani smo, da naši člani zmeraj najdejo nekaj zase, zato preglejte nabor in se nam pridružite k oglaševanju na naši spletni strani: https://ooz-maribor.si ali preko e-novic.