OOZ Maribor

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev (domača in umetnostna obrt)

Sekcijo vodi Izvršilni odbor, ki ga izvolijo člani na svojem VOLILNEM ZBORU vsaka štiri (4) leta.

ČLANI IO SEKCIJE CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026:

ROJKO DEJAN – PREDSEDNIK 

RAJH SUZANA – članica

URBANEK KATJA – članica

ROŽANC TATJANA – članica

HALIDA ŽIVKO – članica

Strokovna dela opravlja sekretarka MARJANA SAVIĆ KRAJNC (kontakt).

V tej sekciji so združena tiste podjetja (s.p., d.o.o.,…), ki opravljajo cvetličarsko in  vrtnarsko dejavnost ter Domačo in umetnostno obrt:

Cvetličarska dejavnost vključuje:

 • specializirano trgovino na drobno s cvetjem (rezanim, lončnicami), venci, šopki.
 • pripravo vencev,
 • cvetličnih aranžmajev,
 • aranžiranje daril ob prodaji cvetja ipd.
 • (…)

Vrtnarska dejavnost vključuje:

 • urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
 • oskrbo zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
 • oskrbo rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
 • oskrbo travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
 • urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
 • vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
 • obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
 • vrtnarska dela na pokopališčih
 • (…)

Domača in umetnostna obrt vključuje:

 • lončarstvo,
 • medičarstvo,
 • oblikovanje keramike,
 • ročno pletenje,
 • sodarstvo,
 • coklarstvo,
 • pletarstvo,
 • izdelovanje umetnega cvetja,
 • (…)

20240203

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

20240116

Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor

Univerzitetni športni center Leona Štuklja, Koroška cesta 130, 2000 Maribor

2023-08-01 19:00:00

OOZ Maribor, vrt Doma obrtnikov, Titova cesta 63, 2000 Maribor

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor