OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Pravno obvestilo

Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.ooz-maribor.si
Pravno obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema tu opisana pravila in se z njimi strinja.
Vsebina spletnih mest www.ooz-maribor.si

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu, so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. OOZ Maribor se obvezuje, da bo storila vse kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.
Kazenska in civilna odgovornost OOZ Maribor za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnemu mestu.
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Zaščita avtorskih pravic

Spletno mesto je izključna last OOZ Maribor, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) objavljena na spletnem mestu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine OOZ Maribor.
Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletnem mestu OOZ Maribor, kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal in njegova oblika, so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja OOZ Maribor. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne, izobraževalne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da upoštevate avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih.

Varstvo osebnih podatkov

Kot uporabnike naših storitev vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.
V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja Spletnega kataloga članov OOZ Maribor »UGLII«, »eTržnica«, »Ponudba dela« in drugih pravic in obveznosti, ki jih OOZ maribor ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe. Ko brskate po spletnem mestu OOZ Maribor ste anonimni. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste zaradi korespondence, registracije na straneh ali v spletnem katalogu članov OOZ Maribor zaupali svoje osebne podatke. OOZ Maribor jamči, da bo osebne podatke varovala kot zaupne, vsi morebiti pridobljeni osebni podatki uporabnikov te spletne strani, pa bodo obdelani skladno z določili veljavne zakonodaje. Osebne podatke, ki jih OOZ Maribor pridobi z registracijo posameznika, uporablja izključno za namen obveščanja o področjih, ki jih v okviru registracije uporabnik izbere, za morebitne potrebe komercialnega sporočanja pa bo OOZ Maribor pridobljene osebne podatke uporabljala zgolj in le na podlagi vnaprej pridobljenega soglasja prejemnika tovrstnih sporočil.
Ti podatki se shranjujejo dokler se uporabnik od storitve obveščanja ne odjavi. Od prejemanja e-novic se lahko uporabnik odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo in sledi navodilom. Če ste nov uporabnik spletnega mesta, vas bo OOZ Maribor ali pooblaščena tretja oseba kontaktirala prek elektronskih sredstev samo, če boste v to vnaprej privolili.

Zunanje povezave

Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del spletnega mesta OOZ Maribor. Za vsebino na teh spletnih straneh OOZ Maribor ne odgovarja.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletnih straneh www.ooz-maribor.si so informativne narave. OOZ Maribor skrbi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.ooz-maribor.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini ne odgovarja OOZ Maribor , prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah.
Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo tretje osebe, vendar OOZ Maribor ni odgovorna za njihovo vsebino. Na delovanje omenjenih spletnih povezav OOZ Maribor nima nikakršnega vpliva in ne more nadzorovati ali upoštevajo pogoje o zasebnosti ali ne, prav tako OOZ Maribor nima vpliva na zakonitost in točnost vsebine teh spletnih mest, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest odgovornost OOZ Maribor, za vse primere izključena.
OOZ Maribor tudi ne more biti odgovorna za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih strani www.ooz-maribor.si, zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. OOZ Maribor ni odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani www.ooz-maribor.si.

Blagovne znamke & logotip

Blagovne znamke, logotipi in storitvene ikone, ki se nahajajo na spletnih straneh www.ooz-maribor.si, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke OOZ Maribor ali z njo povezanih organizacij oziroma pooblaščenih partnerjev, za objavo katerih ima OOZ Maribor dovoljenje njihovih lastnikov. Pravica do uporabe znamk, logotipa ali katerekoli licence, katerih lastnik je OOZ Maribor ali tretje osebe, brez pisnega dovoljenja ni dovoljena. Zloraba kakršnegakoli gradiva ali vsebine, prikazane na spletnih straneh www.ooz-maribor.si je strogo prepovedana in kazniva.

Uporaba informacij in gradiv ter sprememba podatkov

OOZ Maribor si bo prizadevala podatke in informacije objavljene na spletnih straneh tekoče posodabljati. Hkrati si pridružuje pravico do spreminjanja vsebine brez predhodnega obvestila. Vse informacije, objavljene na spletnih straneh www.ooz-maribor.si so informativnega značaja in za lastnika spletnih strani niso zavezujoče.
Pravno obvestilo lahko OOZ Maribor kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani.
OOZ Maribor ne odgovarja za mnenja uporabnikov spletnega mesta in druge vsebine, na katere le-ta nima vpliva.
Z uporabo spletnih strani www.ooz-maribor.si uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje in pravila uporabe spletnih strani in se z njimi strinja.

Zaključek

Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in pravili uporabe spletnega mesta.
E-novice OOZ Maribor

Poiščite nas na:

Instagram #klubMOPmb

FaceBook @klubmopmb

 

Plan aktivnosti Kluba MOP v letu 2023:

  • 3.3.2023: 1. srečanje
  • 5.4.2023: 2. srečanje
  • 19.4.2023: 10. karierna tržnica v živo
  • 23.5.2023: Festival goriške obrti in podjetništva
  • 25.5.2023: Naj podjetna pozitiva 2022, “After” mreženje
  • 16.6.2023: 3. srečanje, Sv. Trojica
  • 8.9.2023: Jubilanti 2023, “After” mreženje
  • september 2023: Zbor Kluba MOP in volitve
  • gospodarska delegacija Cleveland, Ohio, ZDA
  • november 2023: Karierni sejem 2023