OOZ Maribor

Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo


V Uradnem list RS št. 62 z dne 6.6.2023 je objavljen Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (KPOP), ki je dostopen na povezavi TU.

Aneks začne veljati osmi dan po objavi, to je 14.6.2023, uporablja pa se od 1.5.2023 dalje.

Spreminja se časovna veljavnost v 6. členu KPOP, in sicer se sklepa KPOP za nedoločen čas (prej za 3 leta) in se lahko odpove s 6-mesečnim odpovednim rokom, odpovedati pa se je ne sme prej kot po poteku 3 let od začetka veljavnosti (torej odpove se lahko najprej 30.4.2026).

Prav tako se spreminja način usklajevanja najnižjih osnovnih plač (NOP)  v 64. členu KPOP na način, da se s 1.3. tekočega leta povečajo na podlagi povprečne letne inflacije preteklega leta in za 1/3 letne pozitivne rasti BDP preteklega leta (prej uskladitev v januarju z inflacijo in po objavi podatkov SURS še za 1/2 rasti BDP).

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor