OOZ Maribor

AJPES – Po novem vpis elektronskega naslova v register OBVEZNAMinistrstvo za javno upravo je objavilo usmeritve glede izvajanja novih določb 10.a in prvega odstavka 47. člena ZGD-1. Morebitna dodatna vprašanja v zvezi izvajanjem navedenih določb lahko posredujete na: gp.mgrt@gov.si.

AJPES podatek o elektronskem naslovu vpiše med kontaktne podatke poslovnega registra. O tem javno obvesti poslovne subjekte preko svojega ustaljenega sistema obveščanja. Družbe se pozove, da ta podatek obvezno vpišejo. Družbe, ki so podatek o elektronskem naslovu vpisale, niso pa dale soglasja k javni objavi tega podatka, AJPES posebej obvesti, da je podatek o elektronskem naslovu javni podatek, zato naj glede že danega podatka o elektronskem naslovu podajo soglasje za javno objavo ali pa pripravijo spremembo oz. drug elektronski naslov, ostale, ki pa imajo vpisan in objavljen ta podatek, pa se opozori na to, da je po novem obvezen in da naj ga po potrebi spremenijo.

Družbe, ki so po 24.2.2021 v prijavi navedle elektronski naslov, ki ga sodišče ni vpisalo v register, se pozove, da bodo morale ta podatek ponovno predlagati za vpis v poslovni register. Posebna pozornost se nameni prav tem subjektom, ki so vpise opravili takoj po uveljavitvi novele ZGD-1 ter do trenutka, ko bo AJPES omogočil vpis podatka o elektronskem naslovu v polje kontaktnih podatkov. Ker je za opustitev dolžnosti vpisa elektronskega naslova v register predvidena sankcija, se bi lahko zgodilo, da bi za prekršek odgovarjala oseba, ki je elektronski naslov ustrezno prijavila, vendar zaradi drugačnega ravnanja glede naslova v obdobju od dejanske uveljavitve dogovora o tem, kam se vpiše podatek (tehnično), ta podatek ni vpisan v bazo poslovnega registra in ni viden. Če so subjekti vpisa poleg obveznega podatka o elektronskem naslovu, ki so ga posredovali sodišču, tega navedli tudi za vpis med kontaktne podatke, je podatek vpisan v poslovni register in javno dostopen. AJPES in VSRS na dveh primerih preverita, ali je subjekt vpisa elektronski naslov vpisal tudi v polje kontaktnih podatkov.

Vir: Portal SPOT


»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor