OOZ Maribor

AJPES: Predložitev letnih poročil za leto 2021

Koledar pomembnejših dogodkov pri poslovanju:

13.1.2022: Pričetek sprejemanja prijav za pobot
18.1.2022: Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)
20.1.2022: Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)
31.1.2022: Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za zasebni sektor)
31.1.2022: Četrtletno poročanje – IV. četrtletje 2021

Vir: Koledar za leto 2022 -AJPES

Ukinitev zbiranja podatkov o izplačilu regresa za letni dopust prek AJPES

Obveščamo vas, da je bila skladno s strateškim ciljem AJPES, da v sodelovanju z drugimi državnimi institucijami aktivno deluje pri odpravi administrativnih ovir, in v sodelovanju s Statističnim uradom Republike Slovenije (SURS), kot nosilcem statističnega raziskovanja, sprejeta odločitev, da pravne osebe zasebnega sektorja prek portala AJPES od 1. 1. 2022 dalje ne poročajo več podatkov iz obrazca Izplačilo regresa za letni dopust.

SURS bo skladno z opredelitvijo v Letnem programu statističnih raziskovanj za 2022 (Uradni list RS, št. 183/21) statistično raziskovanje Regres za letni dopust (ZAP-REGRES) izvajal še naprej, s tem da bodo podatki, ki so se do sedaj zbirali prek AJPES, pridobljeni kot administrativni vir s strani Finančne uprave Republike Slovenije v okviru poročanja REK obrazcev.

Pojasnila Statističnega urada RS glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M v času izrednih razmer

Zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, so (oz. bodo) sprejeti ukrepi Vlade RS med drugim vplivali na obstoječe oblike zaposlitev in/ali izplačevanje plač in nadomestil. Statistični urad RS (SURS) je za nekatere od teh (novih) specifičnih primerov pripravil kratka pojasnila glede pravilnega sporočanja podatkov o plačah na obrazcu ZAP/M, ki jih zavezanci sporočajo prek spletnega portala AJPES v okviru statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah.

Pojasnila SURS so dostopna na povezaviPomembno: dopolnjen je Primer 12 – sporočanje kriznega dodatka in dodan Primer 14 – sporočanje minimalne plače v primeru povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Vir: AJPES

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor