OOZ Maribor

Aktualni ukrepi v času koronavirusa – COVID-19


Izredne razmere prinašajo podjetnikom veliko težav. Za premostitev likvidnostnih krčev ter za investicije je na voljo več možnosti pridobitve ugodnih kreditov.

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD

P1 2020
Danes se pričakuje objava razpisa P1 2020. Na voljo je 80 mio eur, pričakuje se veliko prijav. MSP-jem bo omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov:

 • Garancija SPS za kredit od 60 % do 80 %
 • Nizka obrestna mera od 0,5 % – 1,0 % + 6-mesečni EURIBOR
 • investicije do maximalne višine 1 mio EUR,
 • obratna sredstva do 100.000 EUR.

Nasvet: Za prijavo na P1 2020 mora banka odobriti vaš kredit, zato predlagamo, da se za prijavo odločite čimprej.

Ukrepi, ki so vezani na prilagoditve že uveljavljenih finančnih spodbud in instrumentov:

Nov likvidnostni kredit za mikro, mala in srednje velika podjetja, zadruge, s.p. (2 -50 zaposlenih) bo objavljen 28.3.2020. Namenjen bo odpravi likvidnostnih težav na različnih področjih poslovanja. Višina kredita; 40.000 EUR – 125.000 EUR.

Načrtovane so prilagoditve obstoječih instrumentov sklada:

Ugodnosti za obstoječe kreditojemalce Sklada:

 • Odobritev dodatnega moratorija kreditojemalcem Sklada na obroke glavnice kredita za dobo 3 do 6 mesecev.
 • Odobritev dodatnega moratorija obstoječim prejemnikom Garancij za bančne kredite Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus). Sklad je sodelujočim bankam dal soglasje, da pri že odobrenih kreditih omogočijo dodatni moratorij za dobo 6 mesecev, datum zaključka kredita pa ostaja nespremenjen.

Spremembe v okviru vavčerjev:

Kot odgovor na spremenjene razmere so spremenjeni pogoji aktualnih vavčerjev:

 • Roki za podaljšanje zahtevkov se podaljšajo za 3 mesece od rok, določenega v javnem pozivu
 • Vloge se oddajajo izključno z digitalnim potrdilom. Osebni obiski pri svetovalcih SPOT Svetovanje so do nadaljnjega izključeni.
 • Podpisano pogodbo o sofinanicranju podjetje pošlje po pošti na Slovenski podjetniški sklad. Za identifikacijo zakonitega zastopnika lahko pogodbi priloži osebni dokumentin identifikacijski obrazec ali pa se strinja, da se postopek identifikacije preloži oz. se izvede najkasneje ob oddaji zahtevka. Osebna identifikacija pri svetovalcih SPOT se do nadaljnjega izključi.

Zaradi reorganizacije in izrednih delovnih procesov so začasno ustavljeni naslednji vavčerji:

 • Vavčer za tržne raziskave
 • Vavčer za digitalni marketing
 • Vavčer za pripravo digitalne strategije.

Trenutno aktualni vavčerji so objavljeni tukaj: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi

SID BANKA
ima na voljo 600 mio eur sredstev za obratna sredstva ali utrjevanje kapitalske ustreznosti.
Pogoji: poslovanje najmanj 2 poslovni leti in najmanj 2 zaposlena v zadnjem poslovnem letu.
– višina kredita: od 100.000 € do 8.000.000 €,
– predvidena obrestna mera 6-mesečni euribor + 2,5 % p.a,
– lastna udeležba najmanj 15 %,
– ročnost kredita: 6 – 12 let,
– moratorij do ½ ročnosti kredita.
Več tukaj!

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

04-07-2024

Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, Maribor (v živo)

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor