Aktualno na področju sofinanciranja in kreditov – VSE NA ENEM MESTU

Novosti na področju sofinanciranja, novi krediti, projekti, razpisi – VSE NA ENEM MESTU

VAVČERJI

Vavčerja za digitalni marketing in pripravo digitalne strategije sta ponovno odprta. Sofinanciranje je 60 %. Prijavijo se lahko podjetja iz Vzhodne kohezijske regije.

VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING – do 8.500 eur za:

 1. Novo spletno stran
 2. Novo spletno trgovino
 3. Lastno rezervacijsko platformo
 4. Novo mobilno aplikacijo.

Več tukaj.

VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE – do 9.999 eur za:

 1.  oceno stanja na področju digitalizacije
 2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo.

Več tukaj.

AKTUALNI KREDITI

P1 PLUS 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
SPS pri najemu kredita (ki vam ga odobri banka) vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.
Podjetja so deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša od 0,5 % do 1 % + 6 mesečni EURIBOR.
Odobritve že v roku 14 dni! Naslednji rok za oddajo je že 5.5.2020!
Več tukaj.

SID BANKA Covid19 Likvidnostni krediti
Če je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV2, lahko pri SID Banki zaprosite za kredit v vrednosti 100.000 eur do 7 mio eur, oziroma velika podjetja do 12 mio eur. Namen kredita je kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela. Več tukaj.

Mikrokredit za problemske občine P7R
Mikrokredit od 5.000 eur do 25.000 eur za podjetja iz obmejnih problemskih območjih/območjih z visoko brezposelnostjo. Naslednji rok za oddajo: 1.5.2020.
Več tukaj.

Novosti na področju sofinanciranja, novi krediti, projekti, razpisi – VSE NA ENEM MESTU

VAVČERJI

Vavčerja za digitalni marketing in pripravo digitalne strategije sta ponovno odprta. Sofinanciranje je 60 %. Prijavijo se lahko podjetja iz Vzhodne kohezijske regije.

VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING – do 8.500 eur za:

 1. Novo spletno stran
 2. Novo spletno trgovino
 3. Lastno rezervacijsko platformo
 4. Novo mobilno aplikacijo.

Več tukaj.

VAVČER ZA PRIPRAVO DIGITALNE STRATEGIJE – do 9.999 eur za:

 1.  oceno stanja na področju digitalizacije
 2. pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo.

Več tukaj.

AKTUALNI KREDITI

P1 PLUS 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
SPS pri najemu kredita (ki vam ga odobri banka) vstopa kot garant, ki podjetju zagotovi 60 % ali 80 % zavarovanje bančnega kredita.
Podjetja so deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša od 0,5 % do 1 % + 6 mesečni EURIBOR.
Odobritve že v roku 14 dni! Naslednji rok za oddajo je že 5.5.2020!
Več tukaj.

SID BANKA Covid19 Likvidnostni krediti
Če je v vašem podjetju prišlo do izrednega izpada prihodkov iz poslovanja zaradi širitve virusa SARS-CoV2, lahko pri SID Banki zaprosite za kredit v vrednosti 100.000 eur do 7 mio eur, oziroma velika podjetja do 12 mio eur. Namen kredita je kritje:

 • nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev;
 • nabavne vrednosti materiala in storitev, drobnega inventarja ter trgovskega blaga;
 • stroškov dela. Več tukaj.

Mikrokredit za problemske občine P7R
Mikrokredit od 5.000 eur do 25.000 eur za podjetja iz obmejnih problemskih območjih/območjih z visoko brezposelnostjo. Naslednji rok za oddajo: 1.5.2020.
Več tukaj.