OOZ Maribor

Amandmaji OZS na PKP6

Obstoj številnih podjetij in delovnih mest v malem gospodarstvu je zaradi posledic epidemije ogrožen. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je zato predlagala amandmaje na Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6), s katerimi bi omili katastrofalne posledice epidemije na malo gospodarstvo. O PKP6 bodo sicer poslanci Državnega zbora odločali že jutri.

O amandmajih na PKP6 in o situaciji v malem gospodarstvu so na današnji seji razpravljali tudi člani Upravnega odbora OZS.  »Številni obrtniki in podjetniki so bili primorani na podlagi odloka zapreti dejavnost ali omejiti svoje poslovanje. Lahko rečemo, da je drugi val še bolj prizadel obrtnike in podjetnike, saj so rezerve pošle že v prvem valu. Pod vprašajem niso zgolj delovna mesta, ampak tudi preživetje podjetij. Zavedati pa se moramo, da je od kondicije gospodarstva odvisno, kako hitro si bomo kot država opomogli po korona krizi,« je na današnji seji poudaril predsednik OZS Branko Meh. Člani UO OZS pa so opozorili, da pomoč podjetjem prihaja prepozno. Številni obrtniki in podjetniki zato razmišljajo o odpuščanju in zaprtju dejavnosti, so še poudarili člani UO, in se zavzeli za čimprejšnje odprtje dejavnosti.

Amandmaji OZS na PKP6:

Kritje fiksnih stroškov 

OZS predlaga spremembo ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov z omilitvijo upada prihodkov iz 40 na 20 odstotkov prihodkov od prodaje.

Nadomestilo plač naj se krije v celoti

Delodajalcem, ki so morali dejavnost na podlagi odloka države zapreti (ob prvi in drugi epidemiji), naj država povrne celotno nadomestilo plače delavca za čakanje na delo (bruto II), ukrep pa naj se podaljša do 30. 6. 2021.

Institut višje sile za samozaposlene je prinesel PKP5 in velja od 1. 9. dalje. Predlagamo, da se položaj samozaposlenih izenači s položajem delavcev, in se jim povrne izgubljeni dohodek tudi za obdobje od 13. 3. do 24. 6. za šoloobvezne otroke in do 31. 8. za vrtčevske otroke.

Kritje stroškov najemnin in odlog bančnih obveznosti

Stroški najemnin predstavljajo velik strošek za podjetja. Država naj zato krije tudi strošek najemnin za poslovne prostore, ki so v zasebni lasti.

Ponovno apeliramo, da se v odlog plačila obveznosti vključi tudi obveznosti iz naslova leasing pogodb. Omejiti je treba tudi bančne stroške, povezane z odlogom obveznosti, saj ugotavljamo, da so nekatere banke nastale razmere izkoristile.

Vračilo državne pomoči in plačilo regresa

Prejem vseh državnih pomoči (temeljni dohodek, oprostitev plačila prispevkov, nadomestilo plače za čakanje na delo, ipd.) je vezan na pogoj glede minimalnega upada prihodkov. V kolikor obrtnik ali podjetnik tega pogoja ne bo dosegel, bo moral državno pomoč vrniti. Predlagamo, da se v  PKP6 uvede varovalko, in sicer, da določba glede vračila izredne pomoči ne velja za podjetja, ki jim je bilo z odlokom prepovedano ali omejeno opravljanje dejavnosti. V kolikor pa podjetje ni poslovalo v enakem obsegu leta 2020 v primerjavi z letom 2019, pa naj se jim omogoči neke vrste pravna varnost glede dokazovanja neprimerljivosti poslovanja.

Obenem menimo, da je nesmiselno, da bi morali delodajalci, ki ne bodo dosegli zadostnega upada prihodkov v letu 2020, vračati državo pomoč. Naš predlog je, da se ta sredstva namenijo za raziskave in razvoj ter nagrade zaposlenim.

Delodajalcem, ki zaradi likvidnostnih težav v času epidemije svojim delavcem v letu 2020 niso izplačali regresa za letni dopust, naj se omogoči, da to storijo do konca leta 2021.

Minimalna plača

V OZS vseskozi zagovarjamo dostojne plače za dostojno življenje. Zaradi trenutnih kriznih razmer pa predlagamo, da se minimalna plača zamrzne za vsaj še eno leto.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor