OOZ Maribor

Andragoški zavod Maribor vabi na brezplačne tečaje, seminarje, usposabljanja

 

Andragoški zavod Maribor vabi na brezplačne tečaje, seminarje, usposabljanja

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki izvaja raznovrstne programe, namenjene pretežno odraslim. Izvajajo tečaje tujih jezikov, računalniške tečaje, tečaje knjigovodstva in druge vrste usposabljanj. Posebno pozornost namenjajo svetovanju glede možnosti izobraževanja in učenja pri njih. Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je njihov strateški partner.

Konec junija bosta predvidoma objavljena dva javna razpisa, na podlagi katerih bo možno črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za svetovalno in izobraževalno dejavnost zaposlenih. En razpis bo namenjen pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc za obdobje od 2016 do 2019, drugi pa sofinanciranju dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja za obdobje od 2016 do 2022.

Prednostna ciljna skupina razpisa bodo izobraževanja zaposlenih z največ IV. stopnjo izobrazbe (torej z manj kot štiriletno srednjo šolo) in starejših od 45 let. Vsebine novih javnih razpisov, kjer bo financiranje dejavnosti predvidoma v celoti plačano iz javnih virov, se bodo nanašale na svetovanje glede izobraževanja in učenja, razvoj in organizacijo programov splošnega izobraževanja, kjer se bo lahko vsebino doreklo skupaj s podjetji ipd. Konkretno to pomeni različne oblike in vsebine izobraževanj od računalniških, učenja tujih jezikov,  izobraževanj za boljšo komunikacijo v kolektivu, mediacije, varovanju in ohranjanju zdravja itd. Izobraževalne vsebine lahko do določene mere prilagodijo potrebam podjetja. Izobraževanja se bodo predvidoma pričela v septembru 2016.

V Andragoškem zavodu Maribor vabijo vse obrtnike in podjetnike, ki jih zanima sodelovanje in bi se radi dodatno izobrazili v določenih znanjih ali bi želeli dodata specifična ali splošna znanja in usposabljanja za svoje zaposlene, naj se jim oglasijo. Informacije so na voljo tudi pri direktorici OOZ Maribor Leonidi Polajnar. Več informacij pa najdete na spletni strani http://www.azm-lu.si, ali pri Alenki Sagadin Mlinarič: 02 / 234 11 34.

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor