OOZ Maribor

BREZPLAČNA DELAVNICA: Izpolnjevanje obveznosti v skladu z novo Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (OOZ Maribor, 23.01.2018 ob 9:00 uri)




Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (v nadaljevanju: Uredba) prinaša z letošnjim letom novosti na področju ravnanja z embalažo tudi za subjekte, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalažo in tako tudi niso zavezanci za vključitev v družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Novela Uredbe, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 po novem določa obveznosti tudi za ta podjetja.

Obstoječa podjetja t.j. embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo se morajo do 31.1.2018 vpisati v evidenco, in sicer so dolžna Agenciji RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) sporočiti podatke o podjetju ter podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo v zvezi z embalažo. Vsako morebitno spremembo opravljanja dejavnosti ali prenehanje bodo morali sporočiti v 30 dneh od spremembe.

Novi embalerji, pridobitelji embaliranega blaga, proizvajalci in pridobitelji t.i. servisne embalaže pa bodo morali sporočiti podatke o podjetju in opravljanju dejavnosti na ARSO v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

Poleg nujnega vpisa v evidenco pa bodo morali navedeni subjekti o embalaži, ki jo z opravljanjem svoje dejavnosti dajo na trg Republike Slovenije, voditi tudi lastno evidenco embalaže dane na trg. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu, bodo morali prvič poročati v letu 2019.

Za vodenje evidence embalaže dane na trg veljajo enaka pravila kot pri poročanju embalaže dane na trg s strani zavezancev pri čemer gre za kompleksen način razumevanja določb Uredbe.

SPOT projekt - brezplačni seminar


Za pravilno vzpostavitev evidenc ter posledično pravilno poročanje količin dane embalaže na trg v letu 2018, ki ga bo potrebno poročati v 2019bo Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor v sodelovanju z Gorenje Surovina d.o.o.,  družbo za ravnanje z odpadno embalažo,

v TOREK, 23.01.2018 z začetkom ob 9. uri (in bo trajalo do cca. 10:30 ure) na OOZ Maribor (izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

izvedla izobraževanje, ki bo novo zavezanim subjektom v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju njihovih obveznosti (z udeleženci bodo šli skupaj čez postopek prijave in nadaljnjih informacij glede vodenja evidence odpadne embalaže. Delavnica je primerna za tiste, ki dajejo prvič izdelke na trg (uvozniki, proizvodna podjetja) in ne presegajo 15. ton odpadne embalaže).

Predavateljica: Ajda Pleterski, vodja pravne službe pri Gorenje Surovina d.o.o.


Izobraževanje je BREZPLAČNO, spletna prijava na dogodek obvezna!

Prijava: tukaj*


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor