OOZ Maribor

»DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016«

Vabimo vas na seminar:

»DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA LETO 2016«

V torek, 14. februarja 2017, 13:00, Titova cesta 63, Izobraževalna dvorana (pritličje)

 

DNEVNI RED:

 

  1. Sestava letnega poročila za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2016 (pregled novosti ZGD-1 in pregled sprememb SRS 2016, ki vplivajo na pripravo in sestavo letnega poročila ter pregled sestavnih delov letnega poročila v skladu z določili ZGD-1 ter pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS 2016).

 

Na željo udeleženk zadnjega srečanja bomo nekaj več časa namenili prehodu na SRS 2016 in novostim na tem področju, ki se uporabljajo od 1. 1. 2016.

 

  1. Obračun davka od dohodkov iz dejavnosti – davčni obračun za s.p. in druge zasebnike, ki vodijo poslovne knjige po dejanskih odhodkih in posebej posebnosti sestave davčnega obračuna za tiste, ki so se odločili za sistem normirancev (pregledali bomo posebnosti nekaterih postavk davčnega obračuna in opozorili na nekatere davčno nepriznane prihodke in davčno nepriznane odhodke ter pregledali novosti, ki so pričele veljati s 1. 1. 2017, nato pa bomo pregledali še davčne olajšave).

 

  1. Praktični primeri in izračuni, ki jih bodo prejeli samo udeleženci seminarja.

 

Izračunali bomo davčne obveznosti in akontacijo davka iz dejavnosti, nato bomo izračunali zavarovalno osnovo za leto 2017 in prikazali posebne primere za zavezance, ki pričnejo z dejavnostjo med letom. Ponovili pa bomo novosti v zvezi s predložitvijo obrazca OPSVZ in OPSVL, ki ga bo FURS prvič pred-izpolnil že v januarju 2017. Predavateljica: mag. Romana Mernik – FININVEST d.o.o.

 

TRAJANJE SEMINARJA: 13.00 – 16.00 (štiri pedagoške ure)

KOTIZACIJA:     za člane znaša 40 € na osebo (z DDV),

za nečlane znaša 100 € na osebo (+ DDV).

Sklad za izobraževanje Maribor za člane vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

 

PRIJAVA: Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi preko spodaj navedene spletne prijavnice ali elektronsko na naslov: maribor@ozs.si  najkasneje do vključno ponedeljka, 13. februarja 2016 do 12. ure.

Pisna odjava poslana na maribor@ozs.si je možna  do ponedeljka, 19. decembra 2016 do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (priprava gradiva, administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi

 

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB), sklic: 300 – davčna številka, namen plačila: davčni seminar.

 

Dodatne informacije: tel: 02 330-3-506, gsm: 051 672 657 Viktorija Vodušek, e-naslov: maribor@ozs.si

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor