OOZ Maribor

Delodajalci pozivamo k izdaji bolniških kljub stavki zdravnikov

Reprezentativne delodajalske organizacije smo na Ministrstvo za zdravje naslovile pobudo, saj želimo ob spremljanju odzivov in ravnanja v praksi ob poteku stavke pod okriljem sindikata FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, opozoriti na resen položaj uporabnikov zdravstvenih storitev, ki jim zaradi neizdaje potrdil o upravičeni zadržanosti od dela lahko grozi izguba zaposlitve.

Vsebino pisma objavljamo v nadaljevanju.

 

Spoštovani!

Delodajalske organizacije spremljamo odzive in dogajanja v praksi ob poteku stavke pod okriljem sindikata FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, in pri tem želimo opozoriti na resen položaj uporabnikov zdravstvenih storitev, ki jim zaradi neizdaje potrdil o upravičeni zadržanosti od dela lahko grozi izguba zaposlitve.

Kot organizacije, ki smo tudi socialni partner v sklopu kolektivnih delovnih razmerij, in deležnik pri obravnavi predlogov zakonov, povsem razumemo in spoštujemo izvajanje stavkovnih aktivnosti v sklopu zagovarjanja izraženih interesov zaposlenih in članov sindikata FIDES, pri tem pa opozarjamo na stisko in ogroženost zaposlenih, ki v situaciji stavkovne okrnjenosti izvajanja zdravstvenih storitev, ne morejo prejeti t.i. bolniškega lista, oziroma potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, s tem pa preidejo lahko v položaj neupravičene odsotnosti z dela, ki predstavlja po določbi 110. člena Zakona o delovnih razmerjih razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

V izogib tovrstnim posledicam, za katere delavci ne morejo prevzeti nikakršne proaktivne vloge, saj je pristojnost za izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela po določbi 229. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, izključno v pristojnosti izvajalcev zdravstvenih storitev, podajamo pobudo, da Ministrstvo za zdravja izda obvezujoče navodilo osebnim in imenovanim zdravnikom, da brez zadržkov iz naslova izvajanja stavke in stavkovnih zahtev, zagotavljajo nemoteno izdajanje potrdil.

Pravočasno in neovirano Izdajanje potrdil o upravičeni zadržanosti z dela vpliva ne samo za izkaz dejanske opravičljivosti pri odsotnosti z dela, temveč tudi kot ustrezna in zakonita listina pri pravočasnem obračunu nadomestil plače, s čemer se neposredno vpliva tudi na gmotni položaj delavcev, v čemer pa ne smejo biti ovirani brez pretnje za njihovo preživetje.

Predlagamo, da kot pristojno ministrstvo privzamete pobudo delodajalskih organizacij v tehtno presojo in nemudno ravnanje v predlagani smeri izdaje ustreznega navodila izvajalcem zdravstvenih storitev po Zakonu o zdravstveni dejavnosti, in drugih to področnih predpisih.

Za Vašo pozornost in zavarovanje razmerij delavcev z delodajalci, se Vam vnaprej zahvaljujemo!

 

S spoštovanjem,

 

Mitja Gorenšček, l.r.
Glavni izvršni direktor GZS

Mija Lapornik, l.r.
Izvršna direktorica TZS

Miro Smrekar, l.r.
Generalni sekretar ZDS

Nataša Cvetek, l.r.
Generalna sekretarka ZDOPS

Danijel Lamperger, l.r.
Generalni direktor OZS

Avtor: Mira Črešnar, OZS

 

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

2024-02-27

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-03-14

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (kletni prostori)

2024-02-03

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor