Dodana izjema za dostop do prodajaln in storitev

Desetemu členu odloka je dodana šestnajsta točka, ki omogoča vstop brez karantene ali negativnega testa iz rdeče države za državljane Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Ta se dovoli, kadar so dostopi do  prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi prebivališču osebe bliže, kot so te v občini prebivališča ali pa jih v njej ni.

Rok vrnitve je dve uri ob prehodu meje. Prav tako je dovoljeno enako državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi.

Od ponedeljka stopi v veljavo nova priloga. Naj omenimo, da na zelenem seznamu ni nobenih sprememb. Na rdečem seznamu je dodana Kanada, Švedska in še nekatere druge EU administrativne enote. Finska pa se je iz rdečega seznama pomaknila na oranžni seznam.

Torej priloga 2 se nadomesti z novo prilogo.

Celotna sprememba odloka objavljena na naslednji spletni strani:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020169.pdf

Vir: OZS

Desetemu členu odloka je dodana šestnajsta točka, ki omogoča vstop brez karantene ali negativnega testa iz rdeče države za državljane Republike Slovenije ali tujca s prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Ta se dovoli, kadar so dostopi do  prodajaln ali storitev, ki so v sosednji državi prebivališču osebe bliže, kot so te v občini prebivališča ali pa jih v njej ni.

Rok vrnitve je dve uri ob prehodu meje. Prav tako je dovoljeno enako državljanu sosednje države ali tujcu s prebivališčem v sosednji državi.

Od ponedeljka stopi v veljavo nova priloga. Naj omenimo, da na zelenem seznamu ni nobenih sprememb. Na rdečem seznamu je dodana Kanada, Švedska in še nekatere druge EU administrativne enote. Finska pa se je iz rdečega seznama pomaknila na oranžni seznam.

Torej priloga 2 se nadomesti z novo prilogo.

Celotna sprememba odloka objavljena na naslednji spletni strani:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020169.pdf

Vir: OZS