OOZ Maribor

Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije


V Uradnem listu RS št. 74 z dne 7.7. 2023 je bil objavljen aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 78/2014 s spr. in dop.), ki je dostopen na povezavi TU.

Aneks sicer začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu, torej 8. 7. 2023, toda uporablja se že od 1. junija 2023 dalje.

S tem aneksom se spreminjajo najnižje osnovne plače po posameznih tarifnih razredih, spreminja pa se tudi povračilo stroškov prehrane med delom, ter povračila stroškov prevoza na delo in z dela kot tudi najnižji polni znesek regresa za letni dopust, ki tako po novem za leto 2023 znaša 1.300,00 EUR. Tisti delodajalec, ki je letos izplačal regres v višini manj kot 1.300 €, bo moral razliko doplačati in to v najkrajšem možnem času.

Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije ima status celotne razširjene veljavnosti. Morebitno članstvo delodajalca v delodajalski asociaciji, ki je sicer podpisnik te kolektivne pogodbe, zaradi statusa razširjene veljavnosti sploh ni relevantno. Tako ta kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki kot svojo glavno dejavnost opravljajo eno izmed dejavnosti: C 24.100 – proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin, C 24.200 – proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov, C 24.310 – hladno vlečenje profilov, C 24.320 – hladno valjanje traku, C 24.330 – hladno oblikovanje profilov in pregibanje, C 24.340 – hladno vlečenje žice, C 24.410 – proizvodnja plemenitih kovin, C 24.420 – proizvodnja aluminija, C 24.430 – proizvodnja svinca, cinka in kositra, C 24.440 – proizvodnja bakra, C 24.450 – proizvodnja drugih neželeznih kovin, C 24.510 – litje železa, C 24.520 – litje jekla, C 24.530 – litje lahkih kovin, C 24.540 – litje drugih neželeznih kovin, C 25.500 – kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija, C 32.110 – kovanje kovancev, C 32.120 – proizvodnja nakita in podobnih izdelkov, C 32.130 – proizvodnja bižuterije.

Vir: Dušan Bavec, OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor