OOZ Maribor

BREZPLAČNI Pedagoško-andragoški seminar v letu 2019 (OOZ Maribor, 6., 7. in 13. maj 2019) – PRIJAV VEČ NE SPREJEMAMO zaradi zapolnitve mestNadaljevanje  brezplačnih PA seminarjev za mentorje v letu 2019

Po enajstih uspešno izvedenih brezplačnih pedagoško andragoških ( PA ) seminarjih za mentorje dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se izvajajo  od leta  2016 (na OZS in različnih OOZ-jih), se bo  z izvedbami nadaljevalo tudi v letu 2019. Kot je že bilo večkrat zapisano v reviji in drugih glasilih ter sredstvih obveščanja OZS sistema, se v okviru dveh konzorcij različnih partnerjev v prihodnjih  letih izvajali po vseh regijah v Sloveniji v skladu z Javnim razpisom pristojnega ministrstva za izobraževanje »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«. Namen javnega razpisa je krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih oziroma v obratovalnicah za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol,  ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

PROGRAM SEMINARJA: Seminarji v obsegu 24 ur, razporejenih v tri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade spodbujajo v poklicno izobraževanje in si je  OZS uspešno prizadevala.

V javnem razpisu sta predvidena dva seminarja in sicer za mentorje dijakom in mentorje študentom višjih strokovnih šol, ki se v manjšem delu zaradi razlik v zakonski ureditvi in zahtevnosti sicer razlikujeta, a OZS izvaja enoten seminar z vsebinami tako za mentorje dijakov kot študentov višjih strokovnih šol. Takšna rešitev je po mnenju OZS ustreznejša, saj gre za specifično ciljno skupino mikro in malih delodajalcev, ki svojo mentorsko vlogo lahko hkrati izvajajo za dijake in  študente, v skladu s svojimi potrebami in možnostmi; tudi verifikacije učnih mest to specifiko potrjujejo.

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav.

Suzana Kljun,Mojstrski izpiti, Javna pooblastila OZS, tel.:+386 (0)1 58 30 574, e-mail: suzana.kljun@ozs.si


Trajanje seminarja: 32 pedagoških ur; 16 ur v obliki delavnic pod vodstvom predavateljev

16 ur individualno delo na daljavo ob uporabi e-gradiv

Pedagoško-andragoški seminar bo organiziran:

  • TERMIN in LOKACIJA BREZPLAČNEGA PA seminarja:
    OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, 6., 7. in 13. maj 2019
  • ROK ZA PRIJAVO:  28. januar 2019, podaljšan do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 26. aprila 2019Vabljeni

  • kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita,
  • kandidati za mentorje dijakom,
  • vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot bodočih kadrov.

 


Obveznosti udeležencev za mentorje dijakom

Za mentorje dijakom je udeležba na seminarju obvezna, prav tako tudi izdelava seminarske naloge (navodila za izdelavo naloge udeleženec  prejme na seminarju).

Za kandidate, ki so v postopku pridobitve mojstrskega naziva, je opravljanje izpita obvezno. Izpit pa lahko opravljajo tudi osebe, ki sicer niso v postopku pridobitve mojstrskega naziva. Takšnim osebam se v primeru, da se kasneje prijavijo k mojstrskemu izpitu (ob izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu), prizna ta del kot že uspešno opravljeni del mojstrskega izpita. Osebe, ki na tej podlagi uspešno opravijo izpit, prejmejo potrdilo OZS o opravljenem izpitu. Pedagoško-andragoški izpit se izvaja v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana. Pisni izpit se izvaja v trajanju 135 minut, pedagoški nastop pa v trajanju do 45 minut.

Novost pri izvedbi seminarja je možnost, ki jo imajo vsi udeleženci, da na koncu preverijo osvojeno znanje pred nacionalno imenovano izpitno komisijo.


SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE

Povezava do PRIJAVNICE OOZ Maribor_maj 2019 (kliknite na pasico)

Prijavo na seminar nam lahko najhitreje pošljete do 28. januarja 2019 (podaljšan je rok do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 26. aprila 2019) po e-pošti: suzana.kljun@ozs.si ali na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Na podlagi prejete prijavnice in kopije potrdila o plačilu vam bomo posredovali urnik seminarja.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred pričetkom seminarja. Če se odjavite 2 dni pred seminarjem, vam zaračunamo administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračamo.

Veljajo le pisne odjave!

Informacije in dodatna pojasnila

Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite na OZS: Suzana Kljun, telefon: 01 583 05 74 ter e-naslov suzana.kljun@ozs.si .

Vabljeni k udeležbi!


OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor