OOZ Maribor

Brezplačni PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKI SEMINARJI v Mariboru

Usposabljanje mentorjev

BREZPLAČNO USPOSABLJANJE MENTORJEV 2023 – 2026

Javni razpis »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2023-2026«

O javnem razpisu in sodelovanju OZS

OZS je partner v dveh konzorcijih, ki sta januarja 2024 uspela s prijavo za izvajanje brezplačnih PA seminarjev do prve polovice 2026 v skladu z Javnim razpisom Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Javni razpis financira Evropska unija – Nex tGeneration EU in se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST;  Komponente: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTIH, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENI PREHOD (C3 K5; v skladu z Izvedbenim sklepom Sveta EU: K12); za ukrep investicije G. KREPITEV SODELOVANJA MED IZOBRAŽEVALNIM SISTEMOM IN TRGOM DELA: projekt USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PO IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE V LETIH 2023-2026 (krajši naziv: JR Usposabljanje mentorjev 2023-2026).

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov usposabljanja za mentorje, ki v

podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih

programih za pridobitev izobrazbe.

 

Cilj javnega razpisa:

Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih (v nadaljevanju: mentorji) za kvalitetno svetovanje, izobraževanje, uvajanje v delo in prenos znanj dijakom in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih.

OZS kot partner sodeluje v konzorciju, ki ga vodi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana in povezuje skupaj 15 partnerjev, ter v konzorciju, ki ga vodi Šolski center Kranj in povezuje 14 partnerjev.
Spletni strani obeh konzorcijev:
BIC Ljubljana: https://www.usposabljanje-mentorjev.si/
ŠČ Kranj: sporočimo naknadno

Javni razpis določa, da so skupine omejene na največ 12 udeležencev. V program se lahko vključijo mentorji, če imajo:

– srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju ali – srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju. Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo: – najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

 

V sklopu tega razpisa za leto 2024 napovedujemo izvedbo sledečih brezplačnih PA seminarjev:

 

Termini in lokacije (v sklopu BIC Ljubljana)

22., 23., 24. in 29. april 2024  – OZS Ljubljana ( prijavnica )

6., 7., 8. in 13. maj 2024 – OZS Ljubljana ( prijavnica )

3., 4., 5. in 10. junij 2024 – OOZ Sežana ( prijavnica )

2., 3., 4. in 9. september 2024 – OOZ Slovenj Gradec ( prijavnica )

30.september, 1., 2. in 07. oktober 2024 –  OOZ Radovljica ( prijavnica )

4., 5., 6. in 11. november 2024 – OZS Ljubljana ( prijavnica )

 

Termini in lokacije  (v sklopu Konzorcija ŠC Kranj)

18., 19., 20. in 25 marec 2024 – OZS Ljubljana ( že zaprta skupina )

8., 9., 10. in 15. april 2024 – Ljubljana ( že zaprta skupina )

20., 21., 22. in 27. maj 2024 – Ljubljana  ( že zaprta skupina )

17., 18., 19. in 24. junij 2024 – OOZ Maribor ( prijavnica )

 

Program seminarja

Seminarji v obsegu 32 ur, razporejenih v štiri dni in s samostojnim delom na pripravi projektne naloge ob svetovanju predavatelja, prinašajo potrebne informacije, znanja in napotke za uspešen prenos znanj in veščin na mlade. Vsebine seminarja poleg ključnega dela o načrtovanju in izvajanju praktičnega usposabljanja z delom prinašajo še poznavanje psiholoških osnov učenja in poučevanja, razvojnih značilnosti mladostnikov, učinkovite komunikacije ter zakonodaje in posebnosti slovenskega izobraževalnega sistema. Ob tem se z uveljavljenimi in izkušenimi predavatelji, ki sodelujejo tudi pri pripravah kandidatov za 4. del mojstrskih izpitov, predstavi tudi vse pomembne dodatne ukrepe, ki vlogo delodajalcev v izobraževanju podpirajo z različnimi sistemskimi (finančnimi) stimulacijami ali drugi ukrepi, ki mlade vzpodbujajo v poklicno izobraževanje.
Gradivo za udeležence

CPI je pripravil enotno in izčrpno pisno gradivo, ki ga bodo udeleženci prejeli na seminarju.

 

Zakaj na seminar?

OZS želi čim večjemu številu mentorjev in mojstrskim kandidatom omogočiti pridobitev usposobljenosti, ki je eden od pogojev za verifikacijo učnega mesta in s tem za sodelovanje delodajalcev s praktičnim usposabljanjem in izobraževanjem v srednjem poklicnem, strokovnem in višjem strokovnem izobraževanju. Mojstrskim kandidatom s tem olajša opravljanje četrtega dela mojstrskega izpita. Med številnimi udeleženci OZS, kot do sedaj, pričakuje tako delodajalce kot njihove zaposlene in kandidate za mojstrski izpit, ki tako pridobijo potrebno pedagoško andragoško usposobljenost za verifikacijo učnega mesta, prenos znanja na mlade in sodelavce, kandidati za mojstrski izpit pa  se brezplačno v veliki meri pripravijo na IV. Pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita.

Seminarje izvajajo tudi številni drugi izvajalci v obeh konzorcijih. Seveda se člani lahko odločijo za udeležbo na objavljenih terminih in lokacijah drugih izvajalcev na spletnih straneh obeh konzorcijev;  OZS priporoča udeležbo na  izvedbah seminarjev OZS v sodelovanju z  OOZ, saj imajo člani in potencialni mentorji na voljo še druge potrebne informacije in storitve; tistim, ki so prijavljeni na mojstrski izpit, pa v sklopu seminarja predavatelja OZS nudita še dodatne usmeritve za 4.del mojstrskega izpita.

Vabljeni na brezplačne seminarje za mentorje!

 

Koordinator za OZS:

Ga. Suzana Kljun: tel. 01 583 0574 , e mail: suzana.kljun@ozs.si

 

 

17-06-2024 do 24-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR (Izobraževalna dvorana)

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor