OOZ Maribor

Delavnica: Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala KPOP + vzorec pravilnika


Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je z dnem 31. 12. 2018 zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati. Veljala je od 16. 11. 2013, uporabljala pa se je od 1. 1. 2014 dalje.

Po prenehanju veljavnosti KPOP so se določbe normativnega dela (od člena 19 do 81) uporabljale še 12 mesecev, torej do 31. 12. 2019. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca leta, tudi tarifni del.

Delodajalci, ki želijo pravice delavcev ohraniti na ravni, kot jih je določala KPOP (število dni letnega dopusta ipd.), morajo s 1. 1. 2020 sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih in v njem določiti pravice iz KPOP. Poleg tega Zakon o delovnih razmerjih na več mestih napotuje na določanje pravic delavcev v internih pravilnikih (npr. dodatki za nadurno delo, dodatek za delovno dobo, višina povračila prevoza na delo in z dela, višina regresa za prehrano ipd.). Glede na to, da se bo KPOP prenehala uporabljati, nekateri delodajalci od 1. 1. 2020 ne bodo imeli več nikjer določenih višin navedenih pravic.

Vsebina delavnice:

 A: – Zakaj je dobro imeti Pravilnik o delovnih razmerjih.
– Sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
– Pravice in obveznosti med trajanjem delovnega razmerja.
– Plača, povračila in drugi osebni prejemki.

B: Odgovori na vprašanja ter diskusija

Predavateljica:  mag. Nina Scortegagna Kavčnik, delovno pravo, svetovalka in predavateljica je vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.

Gradivo:
 Vsak udeleženec prejme vzorec pravilnika o delovnih razmerjih.

Čas trajanja:
 3 šolske ure in 15 minutni odmor

Kotizacija: za člane znaša 30 € na osebo (+ 22% DDV) – 36,60€, *velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine.

za nečlane znaša 90 € na osebo (+ DDV) – 109,80.

Prijava: Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki, najkasneje do vključno petka, 13. decembra 2019, do 12. ure.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja.

Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna do petka, 13. decembra 2019, do 12. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB), sklic: 300 – davčna številka, namen plačila: seminar pravilnik o delovnih razmerjih.

Povezava do VABILA.

Dodatne informacije: tel: 02/33 03 506, 051 672 657 Viktorija Vodušek.

Vabljeni!

9:00

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

DOGODKI IN VABILA

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

03-06-2024

MARIBOX, Loška ulica 13, Maribor, Slovenija

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor