OOZ Maribor

Izobraževalni dan: »Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje«Vabimo vas na izobraževalni dan:

»Računovodski in davčni obračun za leto 2019 s spremembami zakonodaje«

torek, 18. februar 2020, od 9:00 do 15.00

na Območno obrtno-podjetniški zbornici Maribor, Titova cesta 63, Izobraževalna dvorana (pritličje)

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo.

Cilj seminarja je ponuditi davčnim zavezancem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo računovodskega in davčnega obračuna. Opozorili vas bomo, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2019, hkrati pa vas bomo seznanili z novostmi, ki so stopile v veljavo 1.1.2020.

Odgovarjali bomo tudi na zastavljena vprašanja in skupaj z udeleženci skušali odpraviti morebitne dileme, s katerimi se srečujete ob izdelavi računovodskih izkazov in davčnega obračuna.

Program:
1.                  DEL (4 šolske ure)

 

I.                    ZGD-1 in SRS

·         Sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS

·         Poročanje AJPES

·         Objava letnih poročil

·         Spremembe SRS

II.                  Davčni obračun

·         Davčna osnova

·         Davčno priznani/nepriznani prihodki

·         Davčno priznani/nepriznani odhodki

·         Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb

·         Amortizacija

·         Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

·         Poslovanje s povezanimi osebami

·         Davčne olajšave

·         Posebnosti pri normirancih

III.               Davčne spremembe

 

2.                  DEL (3 šolske ure)

 

I.                    Spremembe zakona o urejanju trga dela

II.                  Spremembe zakona o delovnih razmerjih

III.               Minimalna plača

IV.               Kaj in kako določiti v pravilniku o delovnih razmerjih, kar je določala KPOP + vzorec pravilnika

Predavateljici:

1.       Del

Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 25 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji.

2.       Del

Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenije ter predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za spremembo delovno-pravne zakonodaje.

 KOTIZACIJA:   za člane znaša 30 € na osebo (+ 22% DDV) – 36,60€, *velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine.

za nečlane znaša 120 € na osebo (+ DDV) – 146,40.

PRIJAVA: Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki  najkasneje do vključno ponedeljka, 17. februarja 2020, do 12. ure.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna  do ponedeljka, 17. februarja 2020, do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB),  sklic: 300 – davčna številka, namen plačila: izobraževalni dan.

Dodatne informacije: tel: 02/33 03 500.

Vljudno vabljeni!

od 09:00 do 15:00

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor