OOZ Maribor

Ocenjevanje za znak odličnosti v gradbeništvu 2024/2026

Sekcija gradbincev pri OZS bo tudi na tokratnem strokovnem srečanju (2. – 3. februar 2024, Thermana Park Laško) podelila znake odličnosti v gradbeništvu.

V skladu z dogovorom na seji UO sekcije gradbincev, kjer je bil sprejet predlog, da naj bi pri predlaganju podjetij, ki bi lahko pridobila to eminentno priznanje, sodelujejo tudi območne obrtne zbornice, ki zagotovo najbolje poznajo svoje člane, vas obveščamo, da zbiramo predloge/prijave za izvedbo ocenjevanja za pridobitev znaka odličnosti v gradbeništvu. Ker bo potrebno izvesti še ocenjevanja in pripraviti vse potrebno za podelitev, prijave pričakujemo vsaj do 15. decembra 2023.

Prijaviti se morajo podjetja sama, ki so sama tudi nosilec stroškov ocenjevanja in pridobitve tega znaka (stroški ocenjevanja in pridobitve znaka so odvisni od velikosti podjetja in znašajo glede na velikost podjetja med cca 400 in 800€). Je pa zaželjeno, da odlična podjetja s področja gradbeništva k prijavi vzpodbudijo v svojem okolju območne obrtne zbornice.

Z »Znakom odličnosti v gradbeništvu« se želi spodbuditi gradbene podjetnike in obrtnike, da delujejo v smeri doseganja maksimalnih in uravnoteženih rezultatov poslovanja, ob zadovoljstvu kupcev in okolja, v katerem delujejo, ter da se želijo stalno izboljševati, kar morajo dokazati ob izvedbi ocenjevanja.

Ocenjevanje se izvaja na podlagi javno dostopnih podatkov, referenc in mnenja naročnikov in dobaviteljev, v razgovoru z vodilnimi na sedežu podjetju in na gradbenih objektih oziroma na terenu. Ocenjevanje izvajajo s strani sekcije gradbincev pooblaščeni in usposobljeni ocenjevalci.

Znak odličnosti se vzdržuje z obdobnimi ocenjevalnimi obiski v podjetjih, na vsaki dve leti.

 

Vreč podrobnosti o znaku odličnosti si lahko preberete na spletni strani: https://www.znakodlicnosti.si/o-znaku/  kjer je dostopen tudi Pravilnik o podeljevanju znaka odličnosti.

 

Na spletni strani, kakor tukaj v prilogi, se nahajajo prijavni obrazci. Potrebno je izpolniti »vprašalnik« in »vlogo za ocenjevanje«.

 

Način ocenjevanja in podeljevanja, vstopni pogoji ter kriteriji in merila so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o podeljevanju znaka odličnosti.

 

Dobitnik prejme »Listino odličnosti/znak« v enem izvodu; podeli se osebno na slovesni podelitvi v sklopu strokovnega srečanja razen, če je dogovorjeno, da se listino in znak odličnosti podeli v sklopu katere druge od prireditev sekcije ali OZS.

Poleg listine odličnosti se prejemniku pošlje tudi elektronsko obliko logotipa znaka odličnosti v vektorskem in bitnem formatu, za uporabo znaka na svojih tiskovinah in drugih postopkih komuniciranja, oglaševanja…..

 

Tako kot prejšnja leta bomo tudi tokrat znake podelili na strokovnem srečanju gradbenih sekcij, ki bo 2. februarja 2024 (petek in sobota 2 – 3. februar 204) / v Thermana Park Laško (v sklopu večerne prireditve).

 

Za DODATNE INFORMACIJE vam je na voljo Janko Rozman, OZS, T: +386 (0)1 58 30 540, M: +386 (0)31 347 201, E: janko.rozman@ozs.si

DOGODKI IN VABILA

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

04-07-2024

Karierno središče Maribor, Gregorčičeva ulica 15, Maribor (v živo)

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor