OOZ Maribor

PROJEKT PODJETNO NAD IZZIVE – PONI PODRAVJE


Kaj je projekt PONI Podravje?

PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej. Udeleženci so za obdobje 4 mesecev zaposlenih pri enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje – Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor, Razvojni agenciji Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. V teh 4 mesecih so zaposleni za polni delovni čas, v času zaposlitve pa razvijajo svojo podjetniško idejo.

Komu je projekt namenjen?

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

 

Kdo se lahko vključi?

Pogoji za vključitev so:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • izpolnjen Prijavni obrazec,
  • življenjepis,
  • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis se pridobi na ZZZS ali ZPIZ),
  • fotokopijo dokazila o začasnem prebivališču, v kolikor je prijavljeno.

Več informacij o projektu in javnih pozivih:

Vsake 4 mesece je na spletni strani https://rra-podravje.si/projekti/poni objavljen Poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. O javnih pozivih obveščamo tudi preko socialnih omrežij.

 

Trenutno je objavljen 5. javni poziv. Rok za prijavo je 17. 2. 2022.

 

Bodoči udeleženci bodo lahko več informacij pridobili na spletnih informativnih dnevih, ki bosta potekala 27. 1. 2022 in 10. 2. 2022 ob 10. uri. Prijava za udeležbo na informativnem dnevu: poni@rra-podravje.si.

 

KONTAKT: Irena Podletnik; irena.podletnik@rra-podravje.si, tel.: 02/333 13 00.

Več

RRA Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor