OOZ Maribor

RAZPIS ZA VOLITVE OOZ MARIBOR za mandatno obdobje 2022-2026


Spoštovane članice in člani OOZ Maribor!

Na osnovi sklepa 4. pisne seje poslancev Skupščine OOZ Maribor z dne 24.02.2022 ter 34. in 37. člena Statuta OOZ Maribor in poslovnika o volitvah poslancev Skupščine in ostalih organov OOZ Maribor se razpisujejo kandidacijski postopki za volitve članov za poslance sekcij oziroma panožnih grup poslovnih dejavnosti članov v Skupščino OOZ Maribor, ki se pričnejo s kandidacijskim postopkom dne 30. marca 2022 za poslance sekcij oziroma panožnih grup poslovnih dejavnosti v Skupščino OOZ Maribor in se zaključijo z volilnimi postopki do 9. maja 2022.

VOLITVE bodo 17. maja 2022 na sedežu zbornice od 7:00 – 19:00 ure.

Za poslanca sekcije ali panožne grupe v skupščini lahko kandidira vsak član zbornice. Kandidat za člana skupščine se mora odločiti, na kateri od kandidatnih list za skupščino bo kandidiral. V skupščini zbornice so namreč poslanci delujočih strokovnih  sekcij in tudi članov, ki niso organizirani v strokovnih sekcijah, se pa po svoji dejavnosti sami razvrstijo v ustrezno panožno grupo. Kandidati za poslance v Skupščini OOZ Maribor (člani strokovnih sekcij in člani panožnih grup) kandidirajo na eni izmed kandidacijskih list panožne grupe oziroma sekcije.

Povezava do:

Član lahko kandidira le na eni izmed kandidacijskih list sekcij oziroma panožnih grup. Za to je pomembno, da pred odločitvijo o kandidiranju ugotovite, v katero matično strokovno sekcijo ste včlanjeni.

Kandidaturo je potrebno poslati ali osebno vročiti na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor. Kandidatura se lahko odda tudi po e-pošti info@ooz-maribor.si oziroma e-pošti sekretarke strokovne sekcije.

Volilna komisija bo upoštevale le tiste kandidature, ki bodo prejete oziroma priporočeno poslane na navedeni naslov do vključno 9. maja 2022 do 24:00 ure.

OOZ Maribor

7:00-19:00

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

DOGODKI IN VABILA

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

03-06-2024

MARIBOX, Loška ulica 13, Maribor, Slovenija

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor