OOZ Maribor

Seminar: »Davčni obračun za leto 2023«

Vabimo vas na seminar:

Davčni obračun za leto 2023

 

torek, 16. januar 2024, od 9. do 12. ure

Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor

 

Vsebina
–          računovodske ocene in računovodske usmeritve – kot pomemben element ugotavljanja davčne obveznosti

–          poudarki glede DDPO za leto 2023, napake v DDPO, ki so posledica računovodskih napak, posamični primeri iz davčnih postopkov,

–          začasne in stalne razlike med računovodsko in davčno obravnavo sredstev ter posledično odhodkov,

–          oblikovanje (ali ne) terjatev in/ali obveznosti za odložene davke,

–          pomen letnega popisa zalog in osnovnih sredstev, uničenje sredstev, stroški v tej povezavi,

–          davčna praksa pri oblikovanju rezervacij

–          različni vidiki poslovanja med povezanimi osebami (povezane osebe doma ali v tujini)

–          davčne olajšave za leto 2023 in njihov prenos v naslednja davčna obdobja, pretekle davčne izgube, koriščenje davčnih izgub poprej pripojenih družb,

–          prve izkušnje pri koriščenju davčnih olajšav za digitalni in zeleni prehod,

–          davčno nepriznani odhodki ter delno davčno priznani odhodki (reprezentanca, rezervacije, stroški donacij, poslovna darila in/ali reklama, poslovni vzorci, promocija zdravja na delovnem mestu in podobno).

–          vprašanja ter diskusija (ki je seveda priporočljiva oziroma možna že med izvajanjem).

–          Ker je podlaga za obračun obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov večinoma v določilih ZDDPO-2, se vsebine nanašajo neposredno tudi na samostojne podjetnike

 

Predavatelj:

Mag. Dejan Petkovič je davčni in podjetniški svetovalec, ima 28 let izkušenj na področju računovodstva, poslovnih statusnih preoblikovanj (M&A), prodaj družb, financ in davkov. Je certificirani poslovodni računovodja in višji predavatelj. Na seminarjih predava davčno tematiko. Je avtor dveh strokovnih knjig.

Trajanje: Seminar bo trajal 3 ure.

KOTIZACIJA: za člane OOZ Maribor znaša 10 € na osebo (+ 22% DDV) – 12,20€,

za člane ostalih OOZ znaša 50 € na osebo (+ 22% DDV) – 61,00€,

za nečlane znaša 100 € na osebo (+ 22% DDV) – 122,00.

 

PRIJAVA: Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki  najkasneje do vključno ponedeljka, 15. januarja 2024, do 12.ure.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

 

LOKACIJA: Seminar bo potekal na OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor.

 

Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna do ponedeljka, 15. januarja 2024, do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno/preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

 

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB),  sklic: 300 – davčna številka, namen plačila: Davčni obračun.

 

Dodatne informacije: tel: 02/33 03 506.

Vljudno vabljeni!

od 9:00 do 12:00

Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, Maribor

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor