OOZ Maribor

Spletna delavnica: “Obvezna REVIZIJA OCENE TVEGANJA z vključitvijo Covid-19”

Vabimo vas na brezplačno SPOT delavnico

“Obvezna REVIZIJA OCENE TVEGANJA z vključitvijo Covid-19”,

ki bo potekala

v ponedeljek, 17. maja 2021, med 13.00 – 14.30

(spletna delavnica).

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. L RS, št 43/11) delodajalcu nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To vključuje tudi preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Vsak delodajalec je ne glede na število zaposlenih dolžan sprejeti pisno izjavo o varnosti z oceno tveganja, samozaposlene osebe pa v primerih, ko pri opravljanju dela obstajajo nevarnosti za nastanek poškodb oz. poklicnih bolezni.

V aktualni situaciji ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in  izvajati dodatne ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor v sklopu projekta SPOT Svetovanje Podravje organizira delavnico s sledečo VSEBINO:

  • Kdo mora imeti oceno tveganja in kdo jo lahko izdela
  • Zakaj potrebujemo revizijo ocene tveganja zaradi epidemije
  • Nova tveganja na delovnem mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo, definicija drugih morebitnih kritičnih točk v podjetju …)
  • Identifikacija nevarnosti v zvezi s SARS CoV-2, ki so prisotne pri izvajanju del
  • Ocenitev tveganja za okvaro zdravja delavcev zaradi nevarnosti za okužbo in širjenje okužbe
  • Ali je tveganje za okužbo in za širjenje okužbe sprejemljivo
  • Uvedba ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja za okužbo in za širjenje okužbe
  • Določitev potrebnih ukrepov in odgovornih oseb (vrste ukrepov; hitra testiranja, organizacijski idr.)
  • Dopolnitev dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu in virus SARS-CoV-2 (revizija ocene tveganja, obveščanje delavcev, programi usposabljanja ipd.)

O PREDAVATELJICI:

Mag. Katarina Železnik Logar opravlja delo vodje podružnice IVD Maribor, izvaja strokovne naloge na področju varnosti in zdravja pri delu, usposabljanja na področju  varnosti pri delu, izdeluje strokovne podlage za ocenjevanje tveganja, piše strokovne članke, ima opravljeno strokovno usposabljanje za promotorje zdravja pri Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, svetuje delodajalcem na področju varnosti pri delu in kot članica sodeluje v nacionalni mreži za sodelovanje z EU-OSHA.

Usposabljanje je za udeležence BREZPLAČNO.

PRIJAVA: spletna prijava na www.ozs.si/Dogodki.

ROK ZA PRIJAVO:  do petka, 14. maja 2021.

DODATNE INFORMACIJE:  tel.: (02) 33 03 504, e-naslov: janja.vindis-bozicko@ozs.si

Vljudno vabljeni.   


»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«

13.00 - 14.30

Spletni seminar

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor