OOZ Maribor

Spletni seminar: »Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji«Vabimo vas na spletni seminar:

»Davčni obračun za leto 2020 in vračilo državne pomoči po interventni zakonodaji«

 

sreda, 17. februar 2021, ob 10. uri

 

Davčni zavezanci morajo do 31. marca 2021 pripraviti obračun davka od dohodkov pravnih oseb in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020. Ob pripravi davčnega obračuna bodo morali tudi preveriti ali izpolnjujejo pogoje za prejeto državno pomoč po interventni zakonodaji. Cilj seminarja je ponuditi udeležencem strokovno praktičen seminar (delavnico) z napotki in priporočili za pripravo davčnega obračuna in pregled interventne zakonodaje s poudarkom na vračilu državne pomoči.

Program:
1.                  Davčni obračun za leto 2020

 

• Davčni obračun, rok za oddajo in plačilo davka

• Upoštevanje odbitka tujega davka

• Davčno priznani/nepriznani prihodki in odhodki

• Rezervacije, odpisi terjatev in prevrednotenje finančnih naložb

• Amortizacija

• Plače in druga izplačila v zvezi z zaposlitvijo

• Poslovanje s povezanimi osebami

• Davčne olajšave

• Posebnosti pri »normirancih«

• Omejitev olajšav in efektivna obdavčitev – prvič v letu 2020

 

2.                  Vračilo državne pomoči

 

• Neizpolnjevanje pogoja upada prometa (čakanje na delo, temeljni dohodek)

• Izplačilo dobička, poslovne uspešnosti in nagrad poslovodstvu

• Preplačila nekritih fiksnih stroškov

• Postopek vračila pomoči Sem

 

 

Predavateljica:

Jasmina Malnar Molek

Svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Predavateljica ima več kot 28 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva in davkov, ki jih je pridobila v družinskem podjetju in finančni organizaciji. Je članica Strateškega sveta za debirokratizacijo na davčnem področju in avtorica številnih člankov z računovodskega in davčnega področja.

Trajanje: Webinar bo trajal 3 šolske ure.

KOTIZACIJA: za člane OOZ Maribor je dogodek BREZPLAČEN, 

za člane ostalih OOZ, znaša 20 € na osebo (+ 22% DDV) – 24,40€,

za nečlane znaša 120 € na osebo (+ 22% DDV) – 146,40.

PRIJAVA: Udeležba vašega podjetja je možna le ob pravočasni prijavi na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki  najkasneje do vključno torka, 16. februarja 2021, do 12.ure.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Pisna odjava poslana na info@ooz-maribor.si je možna  do torka, 16. februarja 2021, do 14. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB),  sklic: 300 – davčna številka, namen plačila: Davčni obračun.

Dodatne informacije: tel: 02/33 03 500.

Vljudno vabljeni!

od 10:00 do 12:30

Webinar

DOGODKI IN VABILA

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

03-06-2024

MARIBOX, Loška ulica 13, Maribor, Slovenija

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor