OOZ Maribor

TRŽNICA rokodelcev, obrti, umetnosti in starin na Grajskem trgu v Mariboru


JAVNO POVABILO PONUDNIKOM  – ZBIRANJE PRIJAV ZA NAJEM  STOJNIC

Mestne nepremičnine d.o.o., v sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor in Mestno občino Maribor, objavljamo povabilo za najem stojnic za tržnico na Grajskem trgu in Trgu svobode od petka, 20.5.2022, do nedelje, 22.5.2022

KONCEPT PRODAJNE VSEBINE

Za najem je na voljo:

20 samostojnih stojnic, ki jih bo organizator postavil na lokaciji Grajski trg – proti trgu Svobode.

Velikost stojnic:  2m prodajni pult s polico pod pultom.

Stojnice  ne omogočajo popolno zaprtje vseh odprtin in nimajo električnega priključka.

Na stojnicah je dovoljena prodaja izdelkov umetnosti in obrti, drugih rokodelskih izdelkov, umetnin in starin, lesenih izdelkov, suhe robe, daril, fotografij, nakita,…

Povezava do: JAVNEGA POVABILA TRŽNICA NA GRAJSKEM in PRIJAVNICE.

OBDOBJE NAJEMA STOJNICE

Paket 1: v petek, 20.5.2022 in v nedeljo, 22.5.2022  (2 dni)del. čas:  od 8:00  ure do teme

Paket 2: od petka, 20.5.2022 do nedelje, 22.5.2022 (3 dni);  del. čas: od 8:00 ure  do teme

Paket 3: v soboto, 21.5.2022 – namenjeno članom društva Starinarjev in zbirateljske sekcije Maribor

CENIK IN PLAČILO

  • CENA najema stojnice Paket 1: 15,00 EUR in se plača prvi dan prodaje inkasantu mariborskih tržnic.
  • CENA najema stojnice Paket 2: 40,00 EUR in se plača prvi dan prodaje inkasantu mariborskih tržnic, oz. po predračunu.
  • CENA najema stojnice Paket 3: 10,00 EUR in se plača na dan prodaje inkasantu mariborskih tržnic

SEJEMSKE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator zagotovi: postavitev sejemskih stojnic in promocijo sejma v okviru svoje redne dejavnosti, ter vstop in izstop na lokacijo med 8:00 in 9:00 uro.

SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV

Prihod na prizorišče je z avtomobilom dovoljen od 8.00 do 8:45 ure na Partizanski cesti – (potopni valj pri Ticu). Avtomobile je potrebno umakniti iz trga do 9:00 ure. Vsa vozila, ki bodo po 9:00 uri ostala  v coni za pešce, se bodo odstranila iz cone za pešce na strošek lastnika vozila. Po 9.00 uri v cono za pešce vstop ni dovoljen.

Vsak prodajalec mora imeti na stojnici viden  napis z imenom prodajalca.

Ponudniki lahko prodajajo le artikle, s katerimi so se prijavili na javno povabilo.

Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne dokumente, s katerimi izkazujejo svojo potrjeno dejavnost, ali članstvo v Zbirateljskih društvih Slovenije.

Prodajni prostor je omejen izključno na površino prodajne stojnice. Postavljanje dodatnih prodajnih polic ali prodaja zunaj stojnic ni dovoljena.

Odpadke, ki bodo nastali pri prodaji, je prodajalec dolžan odnesti iz prodajnega prostora na lastne stroške.

JAMSTVO IN ZAVAROVANJE

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnikov, poškodbe ponudnikov oz. njihovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine ali kateregakoli drugega vzroka.

Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, ki jo povzročijo na sejemskem prostoru oz. sejmišču oni sami ali njihovo osebje, če razstavljajo izven dovoljenih gabaritov prodajnih površin.

Na streho stojnice je strogo prepovedano lepiti ali spenjati kakršnakoli obvestila. Poškodovano platno je najemojemalec dolžan nadomestiti. V primeru poškodovanja platnene strehe najemodajalec na račun najemnika naroči novo streho. Najemnik jo je dolžan plačati.

ČIŠČENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA

Organizator skrbi za čiščenje sejemskega prizorišča na splošno, za red in čistočo stojnice ter njene okolice pa je dolžan skrbeti vsak ponudnik sam. Odpadke, ki nastanejo pri izvajanju sejemske prodaje, je dolžan najemnik odpeljati na lastne stroške .

PARKIRANJE

Organizator sejma ne zagotavlja parkirišč. Dostava na območje sejma je možna z avtomobili do 9:00 ure, po tem času se morajo avtomobili iz cone umakniti. Po zaključku  prodajnega dne bo možno odpeljati prodajne artikle iz dostavnega mesta pred potopnim valjem. Zato vam priporočamo, da si zagotovite dostavne vozičke, s katerimi boste lahko odpeljali izdelke od stojnice do avtomobila, ki ga boste parkirali na dostavnem mestu pred potopnim valjem. Vstop v cono v popoldanskem času ne bo mogoč.

ROK PRIJAVE: do  ponedeljka, 16.5.2022 na elektronski naslov; natasa.matijevic@mestne-nep.si

Za člane OOZ Maribor je izjemoma rok podaljšan do 18.6.2021.

Odpoved je možna tri  dni pred pričetkom sejma. Poslana, neodpovedana prijava vas zavezuje k plačilu stojnice.

                                                                                                                                                  

Vir: Mestne nepremičnine d.o.o.  

stojnice na lokaciji: Grajski trg – proti trgu Svobode, Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor