OOZ Maribor

ZAGOTAVLJANJE DOSTOJNEGA DELA ZAPOSLENIH, ZLASTI VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, Z NAMENOM PREPREČEVANJA DELOVNIH SPOROV


Informacije o delavnici

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta z namenom okrepitve svetovalne in preventivne vloge IRSD. Cilj projekta je med drugim tudi ozavestiti delodajalce o zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in zdravo delovno okolje, z namenom preprečevanja delovnih sporov. V ta namen organiziramo brezplačne delavnice za delodajalce, kjer se lahko seznanite z dejanskimi obveznostmi na tem področju.

UGODNOSTI ZA DELODAJALCA

  • Brezplačna informacija
  • Racionalizacija stroškov za varnost in zdravje pri delu
  • Seznanitev z aktualnimi vsebinami v zakonodaji
  • Učinkovito sodelovanje s strokovnimi delavci za VZD
  • Učinkovito sodelovanje z izvajalci medicine dela
 PROGRAM DELAVNICE
Uvodni pozdrav in predstavitev projekta
Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov

–         kdaj mora delodajalec zagotoviti preventivne zdravstvene preglede, ki ustrezajo dejanskim tveganjem na delovnem mestu

–         obseg pregleda v skladu z oceno tveganja in predvsem na osnovi ogleda delovnega mesta

–         kdo določi roke in obseg

mag. Mladen Markota, dr. med., IRSD
ODMOR
Izjava o varnosti z oceno tveganja, njena vsebina in izdelava.

–          ocenjevanje tveganj na delovnem mestu

–          zagotavljanje varnega delovnega okolja

–          dejanske obveznosti delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu glede usposabljanja delavcev in osebne varovalne opreme

Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
Zaključek

Povezava do VABILA.

PRIJAVA

Za udeležbo na brezplačni delavnici se lahko prijavite na naslednje načine:

  • po elektronski pošti na e-naslov: projekt.irsd@gov.si (ime in priimek udeleženca, ime podjetja, telefon, datum delavnice),
  • po telefonu na telefonsko številko 01 320 53 87.

Vsi udeleženci poleg uporabnega znanja prejmejo tudi potrdilo o udeležbi.

Vse dodatne informacije o delavnici dobite na telefonski številki 01 320 53 87.

   

11:00-14:00

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor

DOGODKI IN VABILA

13-06-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

22-05-2024

Sodni stolp na Lentu, Ob pristanu 8 v Mariboru

21-05-2024

Obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor