OOZ Maribor

Državni zbor sprejel interventni zakon – ZZUSUDJZ

Državni zbor sprejel interventni zakon – ZZUSUDJZ

Državni zbor je 19.3.2020 sprejel interventni zakon – Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). V veljavo bo stopil naslednji dan po objavi v Uradnem listu. S tem zakonom se vzpostavljajo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku. Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jih naložene z odločbo ali sklepom.

V času veljavnosti zakona upravne enote opravljajo samo postopke v nujnih zadevah. Nujni postopki so tisti, v katerih je od odločitve odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti,  če je od odločitve odvisno preživljanje oseb, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti za dosego namena, ki ga zasleduje zakon.

Roki tečejo samo v nujnih zadevah
Roki v času veljavnosti interventnega zakona ne tečejo. Če smo vas obvestili, da morate svojo vlogo dopolniti, te obveznosti niste dolžni izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu. Ker so roki prekinjeni, boste obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Seveda pa nam lahko v času veljavnosti interventnega zakona pošljete dokumente po pošti ali elektronski pošti.

Če bi se rok za uveljavitev materialne pravice (na primer: podaljšanje prijave začasnega prebivališča itd.) iztekel v času trajanja posebnih ukrepov, boste pravico lahko uveljavljali v 8 dneh po prenehanju ukrepov, do takrat pa se vam bo morebitna obstoječa pravica podaljšala.

Tudi roki, na katere je vezan organ, v tem času ne tečejo. Ko bodo ukrepi prenehali, bo organ – po prejemu vseh dokumentov – odločil v najkrajšem možnem času.

Prekinitev teka roka tudi ne pomeni, da organi ne bodo poslovali oziroma opravljali svojih zakonitih pristojnosti. Seveda je pri tem treba upoštevati omejitve tudi na strani organov, ki v tem času poslujejo drugače kot sicer.

Osebne vročitve samo v nujnih primerih
Vročanje pri upravnem organu in osebno vročanje na podlagi 87. člena ZUP se opravlja samo v nujnih primerih (npr. osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, dovoljenja za prebivanje – v nujnih primerih, ko drugačna vročitev ni mogoča, ker osebni dokument potrebujejo za vsakodnevno potovanje na delo; enako velja za tiste primere, ko ga oseba potrebuje čimprej zaradi potovanja v tujino zaradi zdravljenja, nujnih službenih opravkov).

Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se ne bodo vročali osebno. Če bi do vročitve prišlo, ker je bila pošiljka poslana pred uveljavitvijo zakona, a ni bila vročena, se po zakonu šteje, da roki začnejo teči po prenehanju posebnih ukrepov. V tem primeru vročitev ne pomeni, da bi morali začeti iskati na primer pravno pomoč za vlaganje pravnega sredstva ali hoditi na pošto, da bi oddali pritožbo.

Vročanje z javnim naznanilom, ki se v običajnih situacijah opravi tako, da se naznanilo objavi (fizično) na oglasni deski organa in (elektronsko) na eUpravi, se spremeni tako, da se objave opravljajo samo na eUpravi. Zato zainteresiranim ni treba hoditi k organom.

Vlaganje vlog po elektronski pošti
Vloge strank, razen v nujnih primerih, do preklica upravna enota sprejema zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti. V tem času lahko vlagate vloge po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa. Za vsa vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu ue.maribor@gov.si.  V nujnih zadevah nas lahko pokličete tudi na telefonske številke, ki jih najdete na tej spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/upravne-enote/maribor/o-upravni-enoti-maribor/.

Vstop v upravno enoto
Že od razglasitve epidemije je omejen vstop v uradne prostore Upravne enote Maribor, na lokaciji Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6, Maribor. Stranke se sprejema samo za nujne primere. Omejitev vstopa se izvaja na vhodu v stavbo. Vstop v uradne prostore je praviloma možen zgolj v ponedeljek med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, v sredo med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, v petek med 8. in 13. uro. V torek in četrtek zgolj po dogovoru s pristojnim uslužbencem. Varnostna služba usmeri vse obiskovalce, da si razkužijo roke in upoštevajo ostale preventivne ukrepe. Obiskovalcem, ki kažejo očitne znake okužbe, se vstop ne dovoli. Za obisk upravne enote se stranka mora predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov ue.maribor@gov.si, ali preko navadne pošte.

Vir: gov.si

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor