Dvig minimalne plače

Minister za delo Janez Cigler Kralj je po drugem posvetu s socialnimi partnerji sporočil, da bo uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Predvidoma bo znašala 1.074,43 EUR.

Skladno z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin in velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Vpliv dviga minimalne plače:

                                                    december 2021                                                januar 2022
minimalna plača

1.024,24

1.074,43

1,05

neto plača

735,92

757,58

1,03

strošek delodajalca

1.223,11

1.262,33

1,03

V februarju 2022 pričakujemo tudi dvig najnižje osnove za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače, saj bo znan podatek o povprečni letni plači zaposlenih v RS.

Vir: OZS

Minister za delo Janez Cigler Kralj je po drugem posvetu s socialnimi partnerji sporočil, da bo uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Predvidoma bo znašala 1.074,43 EUR.

Skladno z Zakonom o minimalni plači (ZMinP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin in velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.

Vpliv dviga minimalne plače:

                                                    december 2021                                                januar 2022
minimalna plača

1.024,24

1.074,43

1,05

neto plača

735,92

757,58

1,03

strošek delodajalca

1.223,11

1.262,33

1,03

V februarju 2022 pričakujemo tudi dvig najnižje osnove za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače, saj bo znan podatek o povprečni letni plači zaposlenih v RS.

Vir: OZS