OOZ Maribor

Informacije za GOSTINCE: Nova elektronska vloga za izdajo dovoljenj za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov…ter POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI glede dovoljenj za prodajo tehPripravila: Janja Vindiš Božičko

Povezava na informacijo o VZPOSTAVLJENI NOVA ELEKTRONSKA VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJ ZA PRODAJO TOBAKA, TOBAČNIH IN POVEZANIH IZDELKOV : Sporočilo za javnost  (Kliknite na pasico)

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI glede dovoljenj za prodajo teh

 1. Kakšen je postopek generiranja dovoljenja po oddaji vloge po izboru seznama?
  Na podlagi podatkov iz vaše vloge bo, skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, za vsako poslovno enoto izdano dovoljenje, ki vam bo vročeno prav tako po ZUP (na naslov poslovnih enot).
 2. Kaj se zgodi, če je napaka pri vnosu ključnega podatka v seznamu (v tabeli excel ki jo dodamo v obliki priponke), saj nam aplikacija ne predloži lokacije v pregled pred zaključkom oddaje oziroma pred plačilom?
  Pred izdajo dovoljenja bomo v uradnih evidencah  preverili podatke, ki ste jih navedli v seznamu. V primeru, da bo pri navedenih podatkih prišlo do neskladja s podatki iz AJPES, vas bomo zaprosili za pojasnila oz za dopolnitev vloge, če bo le ta potrebna.
 3. Kateri naziv se vpiše v dovoljenje? Naziv ali Kratko ime ali oboje, kot je razvidno iz podatkov aplikacije? V ta namen vas prosimo, da nam posredujete v predogled osnutek dovoljenja za poslovno enoto pod matično številko 5025796153 in 5025796373.
  V dovoljenju bosta vpisana tako popolno kot kratko ime, ki sta navedena v AJPES. Osnutek dovoljenja si lahko pogledate tukaj.
 4. Za plačilo stroškov postopka potrebujem račun kot podlago za plačilo.
  Glede izdaje računa velja, da državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organ oblasti, po DDV zakonodaji  niso zavezani k izdaji računa. Izjema je v primeru če opravljajo aktivnosti, ki spadajo v okvir pojma ekonomska dejavnost, torej aktivnosti, ki imajo ekonomsko vsebino. V slednjem primeru se za te aktivnosti po DDV zakonodaji obravnavajo kot davčni zavezanci, ki morajo izdati račun za opravljene dobave in bodo v tem delu tudi zavezani k davčnemu potrjevanju računov. Navedeno pojasnilo je povzeto po odgovorih FURS, dostopnih na naslednji povezavi (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Davcne_blagajne_in_VKR/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davcno_potrjevanje_racunov.pdf – vprašanje št. 35).Zakon o davku na dodano vrednost v petem odstavku 5. člena določa, da državni organi in organizacije, organi lokalnih skupnosti ter druge osebe javnega prava se ne štejejo za davčne zavezance v zvezi z dejavnostmi ali transakcijami, ki jih opravljajo kot organi oblasti, tudi če pobirajo takse, prispevke in druge dajatve ter plačila v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za davčne zavezance v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso davčni zavezanci, povzročila znatno izkrivljanje konkurence. Iz navedenega sledi, da računa ne moremo izdati,  podatki, ki se vam prikažejo so zato podlaga za izvedbo plačila.
 5. Kakšen je postopek pridobitve dovoljenja v primeru, da se naknadno razširi nabor tobačnih izdelkov v določeni poslovni enoti? Ali je potrebno le-to dopolniti v obstoječi vlogi ali oddati novo vlogo za dovoljenje? V primeru razširitve nabora izdelkov v določeni poslovni enoti bo potrebno pridobiti novo dovoljenje, na katerem bodo označene ustrezne vrste izdelkov. To v praksi pomeni oddajo nove vloge s plačilom upravne takse, ki mu bo sledila izdaja novega dovoljenja z veljavnostjo 5 let od dneva izdaje.
 6. Ali je potrebno za restavracije, ki so sestavni del osnovnega, trgovskega objekta, pridobiti samostojno dovoljenje? Restavracije nimajo svojih matičnih številk. Tudi za tovrstne poslovne prostore je potrebno pridobiti dovoljenje za prodajo, če gre za ločene poslovne prostore, v katerih se izdajajo računi za tobak, tobačne izdelke in povezane izdelke. Dovoljenje bo namreč, ob pravnomočno ugotovljenih kršitvah, odvzeto samo za poslovni prostor, v katerem so bile kršitve ugotovljene.
 7. Kako se obravnava vloga/dovoljenje, kjer se je za en objekt podala vloga oziroma pridobilo dovoljenje za prodajo vseh treh skupin tobačnih izdelkov, dejansko pa se prodaja ožji nabor artiklov? Vloga se obravnava enako ne glede na število vrst izdelkov, ki jih vlagatelj označi v sami vlogi. Poslovni subjekt lahko pridobi dovoljenje za prodajo vseh treh vrst izdelkov (tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov), dejansko pa v svojem poslovnem prostoru potem prodaja npr. samo tobačne izdelke.
 8. V kolikšnem roku po oddaji popolne vloge, vključno s plačano takso, lahko pričakujemo izdajo dovoljenj za prodajo tobačnih izdelkov na naših prodajnih mestih/poslovnih prostorih in ali bodo le-ta poslana kot priporočena poštna pošiljka? Zakon o splošnem upravnem postopku določa, da je potrebno v zadevah, v katerih ni posebnega ugotovitvenega postopka, odločbo izdati čim prej, najkasneje pa v  enem mesecu od dneva, ko smo prejeli popolno vlogo za začetek postopka, Čas izdaje dovoljenja bo tokrat, ko pričakujemo veliko število vlog na enkrat malo daljši, kasneje pa bodo stranke dovoljenje prejele v nekaj dneh po oddaji vloge. Dovoljenja bodo vročena skladno z določbami ZUP,  priporočeno s povratnico.
 9. Ali bo v prodajnem prostoru moral biti vidno razstavljen original prejetega dovoljenja, ali pa bo original lahko le shranjen na tem prodajnem mestu, na vidnem mestu pa bo lahko razstavljena le fotokopija le-tega v enakem ali celo manjšem formatu od originala? V poslovnem prostoru mora biti  na vidnem mestu razstavljeno originalno dovoljenje.
 10. V kolikšnem roku po prejemu bo moralo biti dovoljenje nameščeno na vidnem mestu v poslovnem prostoru? Zakon ne predpisuje roka, v katerem je potrebno dovoljenje razstaviti, smiselno je, da se dovoljenje razstavi v najkrajšem možnem času po prejetju. Dejstvo, da je bilo posameznemu poslovnemu prostoru dovoljenje izdano bo sicer izhajalo iz naših evidenc, ki bodo dostopne tudi nadzornim organom.
 11. Kako naj poslovni subjekt postopa v primeru uničenja ali poškodovanja originalnega dovoljenja – ali bo v tem primeru potrebno zaprositi za novo dovoljenje oziroma za izdajo duplikata obstoječega in kako bo v vmesnem času dokler le-ta ne bo izdan – bo v tem času na tem prodajnem mestu zadostovala fotokopija le-tega oziroma bo zadostovalo potrdilo izdajatelja, da je postopek izdaje novega dovoljenja oz. duplikata v teku? V primeru uničenja dovoljenja vam bo izdan dvojnik, ne bo potrebna vloga za novo dovoljenje. Za dvojnik bo mogoče zaprositi na elektronski način, oddaja vloge za dvojnik bo štela za potrdilo, da je izdaja le tega v teku.
 12. Katero vrsto izdelkov moram označiti, če v svojem poslovnem prostoru prodajam cigarete? Cigarete sodijo med tobačne izdelke.

Vir: OZS (Zadnjič osveženo: 23.10.2018)

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor