OOZ Maribor

Izjema glede nošenja mask in druga trenutno pereča vprašanja

Ukrep uporabe zaščitne maske je eden izmed tistih ukrepov, ki so najbolj zaznamovali epidemijo virusa SARS-CoV-2 in naš vsakdanjik od marca 2020 do današnjega dne. Že nekaj let preden zapustimo stanovanje najprej preverimo, ali imamo seboj poleg ključev in denarnice še mobitel. V zadnjem času smo temu seznamu dodali še zaščitno masko.

Pravila glede nošenja mask so se v zadnjem času nekoliko spremenila. Poleg Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 147/2021, 149/2021, 152/2021, 155/2021, 157/2021 – skl. US; »Odlok«), ki je z zadnjo spremembo prinesel nekaj dodatnih izjem od obveznosti uporabe tega ukrepa, je bil ukrep nošenja mask tudi predmet presoje s strani Vrhovnega sodišča RS z vidika prekrškovnega prava. V množici novic v medijih ne preseneča, da smo zmedeni in ne vemo, kaj točno velja za nas kot prebivalce in potrošnike oz. kot podjetnike. V nadaljevanju predstavljam nekaj najbolj pogostih vprašanj zadnjih par dni:

– Ali tudi za naš salon/poslovni prostor velja izjema od uporabe zaščitne maske, če vsi izpolnjujejo pogoj PC?

Odlok med izjeme od nošenja mask uvršča tudi izjemo za osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCv okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj (12. točka prvega odstavka 12. člena Odloka).

Okolja v Odloku niso definirana, ampak menim, da poslovni prostori (denimo, frizerski saloni) predstavljajo »okolja«, za katera omenjena izjema lahko velja (tako za zaposlene kot za stranke). Pri tem je pomembno upoštevati sledeče: uporaba zaščitnih mask ni potrebna samo, ko vse v okolju prisotne osebe izpolnjujejo pogoj PC. Brž ko je prisotna oseba, ki izpolnjuje samo T del pogoja PCT, potem morajo vsi nositi masko (tudi tisti, ki izpolnjujejo P oz. C del pogoja PCT). To tudi ne pomeni, da so osebe, ki izpolnjujejo P oz. C del pogoja PCT, lahko vedno brez maske. Nošenje mask lahko opustijo samo, ko vse osebe, ki so prisotne, izpolnjujejo P. ali C del pogoja PCT (npr. izjema ne dovoljuje, da bi sprejemali stranke v salonu, brez da bi nosili masko). Šele ko se ugotovi, da stranka izpolnjuje pogoj PC (in ob pogoju, da vse ostale prisotne osebe izpolnjujejo enak pogoj), se lahko snamejo maske, sicer pa ne.

– Ali so lahko tudi zaposleni v gostinskem lokalu brez mask (npr. natakarji)?

Druga izjema od nošenja mask, ki je bila nazadnje dodana v Odlok, določa, da maske niso potrebne ob upoštevanju pogoja PCT za goste v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se nudi tudi priprava in strežba jedi in pijač (11. točka prvega odstavka 12. člena Odloka). Iz napisanega izhaja, da za zaposlene v zaprtih prostorih tam, kjer se nudi priprava in strežba jedi in pijač, navedena izjema ne velja.

Za odprte prostore (denimo, terase gostinskih lokalov) velja splošna izjema, da uporaba zaščitne maske ni potrebna, če se upošteva pogoj PCT (drugi odstavek 11. člena Odloka). Slednje naj bi veljalo tudi za zaposlene (npr. natakarje), vendar, glede na to, da natakar v veliki večini primerov dela ne opravlja samo na odprtem, je smiselno, da masko uporablja ves čas.

Prav tako je v priporočilih in smernicah NIJZ še vedno navedeno, da mora strežno osebje, ki prihaja v stik z gosti, nositi masko ves čas. Sicer omenjena priporočila in smernice niso več predmet urejanja v Odloku (torej, določbe Odloka ne zapovedujejo izrecno spoštovanja smernic in priporočil NIJZ), kar pomeni, da nespoštovanje le-teh ne more predstavljati prekrška. Slednje velja tudi za druge smernice in priporočila NIJZ.

– Kaj pomeni sodba Vrhovnega sodišča, da ni zakonske podlage za izrekanje prekrškov za nenošenje mask v zaprtih javnih prostorih za nas (npr. gostince)? Ali je nošenje mask za naše zaposlene in stranke po odloku še vedno obvezno? Ali v primeru, da mask ne bomo uporabljali, še vedno lahko dobimo globo s strani inšpektorja?

Sodba Vrhovnega sodišča RS, ki se omenja v medijih (opravilna številka IV Ips 10/2021 z dne 21. 9. 2021), je bila izdana v konkretnem postopku, vendar kot odgovor na zahtevo za varstvo zakonitosti s strani vrhovne državne tožilke. Kljub odločitvi v zadevni sodbi pa slednja ni razveljavila Odloka kot takega, ki trenutno še naprej velja. Odlok lahko razveljavi (z učinkom za vse prebivalce v Sloveniji) samo Ustavno sodišče RS, ki pa po meni znanih informacijah trenutno še ni odločilo o tem Odloku in tudi ne konkretno o ukrepu nošenja mask. Glede na to, da Odlok formalno še vedno velja, trenutno velja tudi obveznost nošenja mask in inšpektorji še vedno teoretično lahko izdajajo globe za nespoštovanje te obveznosti.

Sodba Vrhovnega sodišča RS je pomembna »samo« z vidika bodočih prekrškovnih postopkov. Npr. če bi zaposleni/gostje zavrnili uporabo mask v zaprtem prostoru (denimo gostilni) in bi jim inšpektor izdal odločbo o prekršku, kjer bi izrekel globo, bi zelo verjetno v nadaljnjih postopkih, ki bi jih te osebe morale sprožiti zoper te odločbe, sodišča odločila skladno s prej navedeno sodbo Vrhovnega sodišča RS in bi odpravila odločbe o prekrških.

Glede na omenjeno sodbo je verjetno tudi, da bodo inšpektorji v prihodnje samo bolj opozarjali na nošenje mask in ne bodo vodili inšpekcijskih postopkov zoper osebe, ki ne bodo uporabljale mask v zaprtih prostorih. Ni pa izključeno, da bi posamezni inšpektorji vendarle vodili postopke o prekrških in celo izdali globo komu, ki ne bi upošteval obveznosti uporabe zaščitne maske v zaprtem prostoru. Vendar bi ta oseba morala potem vlagati pravna sredstva (najprej zahtevo za sodno varstvo in če bi bila ta neuspešna, kar ni zelo verjetno, še pritožbo), da bi dosegla, da izrek globe ne bi postal pravnomočen. V nasprotnem primeru bi morala plačati tako dosojeno globo, saj avtomatizma na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS ni

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor