IZKORISTITE POPUST pri članarini OZS do konca meseca februarja 2021

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na svoji 4. redni seji, dne 21.1.2021 potrdila Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS od 1.1.2021 dalje, in sicer ostanejo te nespremenjene:

 • za člane, ki na podlagi pridobljenega certifikata opravljajo dejavnost DUO 10,00 EUR mesečno,
 • za člane brez zaposlenih 20,00 EUR mesečno,
 • za člane z zaposlenimi pa 30,00 EUR mesečno.

V primeru, da plačate letno članarino v enkratnem znesku do konca februarja tekočega leta, boste deležni prihranka v višini ene mesečne članarine.

Vsi člani, ki boste poravnali letno članarino do predvidenega roka poknjižijo prejeti račun za januarsko članarino. Za članarino za obdobje OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2021 pa boste dobili en skupni dokument (bremepis), ki ga tudi zavedete v svoje evidence kot letni račun.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin.

Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da vam poleg zastopanja, svetovanja, izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih nudimo številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Občutno smo povečali obseg storitev za člane in jih dodatno razširili na naslednjih področjih: 

 • Dostop do storitev novoustanovljenega Centra za družinsko podjetništvo.
 • Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene.
 • Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij.
 • Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne delavnice, seminarji itd).
 • Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik.
 • Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV oddaje, kjer izpostavljamo zahteve obrtnikov in podjetnikov.
 • Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala.
 • Številne druge aktivnosti  OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in kakovost storitev.
 • Vabimo vas, da nas osebno obiščete na naši OOZ Maribor ali OZS ter, da spremljate naše aktivnosti tudi na spletni strani www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo.

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na svoji 4. redni seji, dne 21.1.2021 potrdila Sklep o določitvi višine in načinu plačevanja članarine OZS od 1.1.2021 dalje, in sicer ostanejo te nespremenjene:

 • za člane, ki na podlagi pridobljenega certifikata opravljajo dejavnost DUO 10,00 EUR mesečno,
 • za člane brez zaposlenih 20,00 EUR mesečno,
 • za člane z zaposlenimi pa 30,00 EUR mesečno.

V primeru, da plačate letno članarino v enkratnem znesku do konca februarja tekočega leta, boste deležni prihranka v višini ene mesečne članarine.

Vsi člani, ki boste poravnali letno članarino do predvidenega roka poknjižijo prejeti račun za januarsko članarino. Za članarino za obdobje OD FEBRUARJA DO DECEMBRA 2021 pa boste dobili en skupni dokument (bremepis), ki ga tudi zavedete v svoje evidence kot letni račun.

Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na Finančno računovodsko službo OZS, Oddelek članarin.

Naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da vam poleg zastopanja, svetovanja, izobraževalnih dogodkov in sekcijskega povezovanja preko kartice Mozaik podjetnih nudimo številne ugodnosti in prihranke, ki lahko večkratno presegajo članarino. Občutno smo povečali obseg storitev za člane in jih dodatno razširili na naslednjih področjih: 

 • Dostop do storitev novoustanovljenega Centra za družinsko podjetništvo.
 • Novosti pri zagotavljanju ugodnosti in prihrankov preko Kratice Mozaik podjetnih – nadgradnja kartičnih ugodnosti in možnost pridobitve kartice za družinske člane in zaposlene.
 • Krepitev svetovalnega servisa – več svetovalcev in svetovalnih področij.
 • Krepitev obsega izobraževalnih dogodkov – možnost dostopa do več kot 100 brezplačnih dogodkov ali dogodkov s posebej nizko ceno za člane (različne delavnice, seminarji itd).
 • Možnost brezplačne predstavitve na prenovljenem portalu Moj Obrtnik.
 • Krepitev zastopniške funkcije zbornice preko TV oddaje, kjer izpostavljamo zahteve obrtnikov in podjetnikov.
 • Dostop do zborničnih vsebin preko posodobljenega spletnega portala.
 • Številne druge aktivnosti  OZS in OOZ, pri katerih skrbimo za hitro dostopnost in kakovost storitev.
 • Vabimo vas, da nas osebno obiščete na naši OOZ Maribor ali OZS ter, da spremljate naše aktivnosti tudi na spletni strani www.ozs.si, saj te dnevno nadgrajujemo in širimo.

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije