OOZ Maribor

Kakšne so ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI na območju Maribora?
Delovno aktivno prebivalstvo

V septembru 2022 je bilo na območju Območne službe Maribor (Upravne enote: Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše, Sl. Bistrica) 98.514 delovno aktivnih prebivalcev (po lokaciji delovnega mesta), kar je za 2.209 oseb oz. 2,3 % več kot septembra 2021 (v Sloveniji za 2,1 % več). (Vir: SURS)

Stopnja registrirane brezposelnosti je septembra 2022 znašala 6,6 % (v Sloveniji 5,3 %). V primerjavi s septembrom 2021 se je stopnja registrirane brezposelnosti na tem območju znižala za 1,9 odstotne točke (v Sloveniji znižala za 1,5 odstotne točke).

Konec novembra 2022 je bilo registriranih 7.046 brezposelnih oseb, kar je za 1.987 oseb oz. 22,0 % manj kot novembra 2021 (v Sloveniji za 19,6 % manj). V primerjavi s predhodnim mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 128 oseb oz. 1,8 % (v Sloveniji znižala za 0,8 %).

Ob koncu novembra 2022 je bil povprečni čas brezposelnosti oseb 29,0 meseca (v Sloveniji 29,8 meseca).

Zaposlitvene možnosti

V obdobju od januarja do novembra 2022 so delodajalci Območni službi Maribor sporočili 19.395 prostih delovnih mest*.

* Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko zagotovijo sami, o tem pa Zavoda ne obveščajo, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi.

Med temi je bilo največ povpraševanja po naslednjih poklicih: varilci ipd. (1413), čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah (883), elektroinštalaterji (735), visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih (594), orodjarji ipd. (569), delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. (555), strokovni sodelavci za zdravstveno nego (510), natakarji (431), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (428), prodajalci (379), pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij (361), delavci za preprosta dela pri nizkih gradnjah (347), elektromehaniki (344), strugarji ipd. (341), zidarji ipd. (338).

Prijave in odjave iz evidence brezposelnih

V obdobju od januarja do novembra 2022 se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 7.947 oseb, kar je za 253 oseb oz. 3,1 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji za 3,6 % manj). Med njimi je bilo:

  • 995 iskalcev prve zaposlitve (3 osebe oz. 0,3 % več kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 57 oseb, ki so delo izgubile zaradi stečaja oz. likvidacije podjetja (12 oseb oz. 17,4 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 080 oseb, ki so bile opredeljene kot presežni delavci (172 oseb oz. 13,7 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta),
  • 200 oseb, ki jim je izteklo delovno razmerje za določen čas (507 oseb oz. 10,8 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta).

V istem obdobju je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 10.133 oseb, kar je za 1.121 oseb oz. 10,0 % manj kot v enakem obdobju lani (v Sloveniji 13,4 % manj), med njimi 6.753 zaradi zaposlitve, kar je za 1.818 oseb oz. 21,2 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta (v Sloveniji 24,2 % manj).

Vključevanje v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja

V obdobju od januarja do novembra 2022 je bilo v ukrepe Aktivne politike zaposlovanja vključenih 2.193 oseb, med njimi:

  • 392 v ukrep Usposabljanje in izobraževanje, od tega 620 v Lokalne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, 156 v Usposabljamo lokalno, 153 v Programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja;
  • 347 v ukrep Spodbude za zaposlovanje, od tega 265 v Zaposli.me;
  • 454 v ukrep Kreiranje novih delovnih mest, od tega 422 v Javna dela.

Vir: ZRSZ, Območna služba Maribor


Članek sem pripravila: Urška Živko, svetovalka SPOT svetovanje Podravje.

Objavljeno dne, 28.12.2022


»Članek je pripravljen v sklopu aktivnosti SPOT svetovanje Podravje. Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.«


Članki, ki jih najdete na tej spletni strani so bili pripravljeni na podlagi različnih virov, veljavnih v času priprave besedila. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje, sodne ali upravne prakse avtorji in SPOT svetovanje Podravje ne odgovarjajo za ažurnost oziroma uskladitev besedila s kasnejšimi spremembami.

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor