OOZ Maribor

Kemične čistilnice – letna poročila upravljavcev naprave za kemično čiščenje izdelati letno poročilo in ga do 31. januarja tekočega letaSkladno z drugim odstavkom 22. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila mora upravljavec naprave za kemično čiščenje izdelati letno poročilo in ga do 31. januarja tekočega leta posredovati Agenciji Republike Slovenije za okolje za preteklo koledarsko leto. Na voljo so tri vrste obrazcev, upravljavec izpolni tistega, ki mu ustreza. Obrazec v xls obliki ob vsakem vnosu tedenskih količin omogoča sprotno izračunavanje parametrov za končno poročiloV skladu z določbami te uredbe objavljamo obrazec za letno poročilo v pdf obliki, ki ga upravljavci lahko natisnejo in izpolnijo ročno. Prav tako v pdf obliki objavljamo poslovnik, ki ga upravljavci  lahko natisnejo in izpolnijo ročno. Letno poročilo lahko pošljejo agenciji v pisni ali e-obliki (skenirano).

Za upravljavce, ki pri svojem delu uporabljajo računalnik, je omogočeno vnašanje podatkov z računalnikom, vsi izračuni pa se izvajajo ročno. Obrazca sta identična tistima v pdf obliki. Upravljavci lahko pošljejo Letno poročilo na agencijo le v e-obliki.

Za upravljavce, ki bi želeli izpolnjevati obrazce v xls obliki, sta namenjeni dve datoteki, ki združujeta Poslovnik in Letno poročilo. Prva je prirejena za upravljavce z eno napravo, druga pa tistim z več napravami. V xls datotekah se po vnašanju določenih numeričnih podatkov (količine topil itd) samodejno izvajajo nekateri izračuni tako v delu, ki pripada poslovniku kot v delu, ki pripada letnemu poročilu. Poleg opomb, ki so navedene v originalnih prilogah k uredbi, so kot pomoč poročevalcem v xls datotekah navedena še dodatna navodila, ki olajšajo izpolnjevanje e-oblike obrazcev. Izpolnjeni obrazec oz. obrazce lahko pošljejo na agencijo le v e-obliki. Za upravljavce z več napravami je pomembno, da za vsako napravo izpolnijo svoj zvezek oz. obrazec, na koncu pa na ustreznem listu opravijo še seštevek parametrov za vse naprave skupaj, tako kot je navedeno v opombah in dodatnih navodilih.

KEMIČNE ČISTILNICE_Informacije za izdelavo letnega poročila (Kliknite na pasico)

Več informacij vam je na voljo na tej povezavi:

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije%20snovi%20iz%20naprav%20in%20okoljevarstvena%20dovoljenja

Informacijo je posredovala Adrijana Poljanšek, Sekretarka sekcij pri OZS, E: adrijana.poljansek@ozs.si , T: +386 (0)1 58 30 826, 58 30 501, F: +386 (0)1 50 59 270, M: +386 (0)30 601 691


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor