OOZ Maribor

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije prenehala veljati

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je z dnem 31.12.2023, zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala veljati.

V skladu s 4. členom navedene kolektivne pogodbe, se njen normativni del, katerega sestavni del je tudi tarifni deluporablja še eno leto po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe, torej do 31.12.2024. To pomeni, da vse bistvene določbe, ki so zavezovale delavce in delodajalce, veljajo še do konca tega leta.

Obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi je, v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), tudi navedba kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca. V kolikor vas je Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije zavezovala in ste jo posledično navajali v pogodbah o zaposlitvi z delavci, se bo, v določenem delu, kljub prenehanju veljavnosti uporabljala še naprej. Kot pojasnjeno zgoraj, se do 31.12.2024 uporablja celotni normativni del, skupaj s tarifnim delom, po 31.12.2024 pa se bo ta kolektivna pogodba, zaradi navedbe v pogodbi o zaposlitvi, še vedno uporablja v delu, ki je za delavce ugodnejši od zakona. Navedeno je v skladu s sodbo VSRS opr. št. VIII Ips 16/2023, saj so določbe kolektivne pogodbe postale sestavni del pogodbe o zaposlitvi.

Dileme, ki se bodo pojavile ob prenehanju uporabe Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, bi lahko razrešila sklenitev nove kolektivne pogodbe.

 

Avtor: Nina Ličar, OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor